Sundheds- og omsorgsudvalget har netop sat gang i første etape af etableringen af Landsbyen Møllevang – et demensvenligt bosted med trygge havemiljøer, nyindrettede fælleslokaler og dyrehold

 

I løbet af de kommende år bliver ældrecenteret Møllevang forvandlet til det demensvenlige miljø Landsbyen Møllevang. Sundheds- og Omsorgsudvalget har netop anmodet Byrådet om at frigive de første to millioner til projektet, og derfor kan arbejdet med nyindretning af fælleslokaler og anlæggelse af havemiljøet snart sættes i gang.

“Formålet med Landsbyen Møllevang er at skabe et bosted i trygge omgivelser, der er særligt egnet til mennesker med demens,” siger Leif Gade, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

I første etape bliver indretningen i boenhedernes fælleslokalerne tilpasset, så de bliver mere demensvenlige. Det skal blandt andet blive lettere for beboerne at finde rundt ved hjælp af tydelig skiltning, maling af døre og eventuelt personlige markeringer på dørene.

I Landsbyen Møllevangs rækkehusene kan ægtepar, hvor den ene har demens, flytte ind sammen. På den måde får man muligheden for at blive boende sammen, mens man samtidig er tæt på den faglige hjælp og støtte fra personalet.

 

Tryghed og fællesskaber

I planerne for Landsbyen Møllevang er det højt prioriteret, at beboerne får mulighed for at være aktive og sociale. Fællesarealerne skal indrettes, så de indbyder til, at beboerne samles om hverdagsaktiviteter som madlavning og let rengøring eller mødes om hyggelige aktiviteter som sang os spil.

“Det er vigtigt, at de nye rammer gør det lettere for beboerne at indgå i fællesskaber, og at de pårørende får mulighed for at netværke. Vores mål er, at ingen skal føle sig alene med demens. Haven bliver desuden udstyret med en legeplads, så det bliver attraktivt for dagplejere, vuggestuer og børnehaver at komme på besøg,” siger Leif Gade.

I løbet af 2017 bliver hele Landsbyen Møllevang omkranset af hegn, så det bliver trygt for beboerne at færdes udenfor. Der er også planer om at anlægge et vandløb, der løber fra centret til rækkehusene, bålplads, gårdmiljøer og urtehave med drivhus. Derudover skal der være dyrehold med dyr, som er særligt demensegnede; for eksempel minigrise og høns.

Cirka 80 procent af beboerne på det nuværende Center Møllevang har en demenssygdom eller demenslignende adfærd, og derfor har det længe været højt prioriteret at videreuddanne personalet. Landsbyen Møllevang vil efter planen blive færdiggjort i perioden 2018-2019.