Der er behov for yderligere midler til at realisere det samlede projekt med en Hal 4 ved Arena Randers, og i dag skal sagen drøftes i Kultur- og fritidsudvalget.

Bygherre har anmodet LR realkredit om et lån uden kommunegaranti på op til 12,5 mio. kr.

I indstillingen til politikerne heddet det, at “det drøftes om det samlede projekt skal nyde fremme ved at en yderligere kommunal deponering/lånebegrænsning accepteres”.

Det samlede projekt er blevet dyrere blandt andet som følge af prisstigninger.