Det er ingen hemmelighed for nogle borgere i Randers kommune, at stemningen til byrådsmøderne, til tider er mildest talt ringe! Det vil jeg aktivt forsøge at gøre noget ved. Jeg er helt med på, at man som politiker ikke kan være enige med alle, det skal vi heller ikke. Vi er valgt af vores vælgere ud fra nogle forudsætninger om, at vi varetager partiets interessere. Når det er sagt, så mener jeg, at vi kandidater som byrådsmedlemmer alle bære et ansvar for, at tonen og ordenen i byrådssalen bevares. Vi skal være forbilleder for kommunes borgere og ansatte. Det er simpelthen under al kritik, at vi tillader hån, mobning og personligt fnidder i vores byrådssal. Jeg vil være garant for den gode tone, samt være garant for at kunne tale med alle mine kolleger på en ordentlig og sober måde. Jeg vil det konstruktive samarbejde, hvor det er borgerens interesse der kommer i fokus. For mig er det uden betydning, hvilket parti/liste den enkelte tilhører. Vi skylder vores vælgere samt kommunens borgere, at vi er voksne og ansvarsbevidste nok til at påtage os den opgave, vi som politikere, er valgt/vælges til.

Til slut vil jeg blot gentage, jeg kan samarbejde med alle! Alle der ønsker et konstruktivt samarbejde. Jeg kan tale med alle, og jeg ønsker på ingen måde at deltage i alt det personlige drama, der foregår pt. i Randers kommune.

 

Nicolai Estrup

Byrådskandidat og Formand for Dansk Folkeparti Randers.

Vestergade 23

8990 Fårup