Opbakning til formand Knudsen og hans vedtægter i Freja Fodbold
19 var meldt til som krævet af de nyeste vedtægter, og 17 af dem dukkede op – heraf seks bestyrelsesmedlemmer – til Randers Freja Fodbolds generalforsamling, der må/måtte betragtes som afslutningen på en lang række uoverensstemmelser med Randers FC og internt i Frejas fodboldafdeling.

Konsekvensen og udfaldet af generalforsamlingen er, at formand og forretningsfører Lars W. Knudsen accepterede den øvrige bestyrelses ønske og forslag om fortsat at se netop ham i formandsstolen.

Formanden havde ellers stillet sit mandat og sæde til disposition for en egnet afløser, som han og bestyrelsen kunne acceptere, men da hverken bestyrelse eller forsamlingen havde alternative kandidater til formandsstolen, endte det med yderligere to år til Knudsen, der i 2019 om ønsket kan forvente at kunne blive genvalgt for yderligere fire år jvf. de nye vedtægter.

De omtalte vedtægter betød også, at kun hovedformand René Skjøde Andersen og den konstituerede kasserer Bo Christensen var på valg på generalforsamlingen, for Torben Hansen var som Lars W. Knudsen allerede valgt til bestyrelsen via Knudsens seneste vedtægtsændring – medlemsvalgmøderne, hvor endnu færre end til generalforsamlingen havde fundet vej.

Både Skjøde og Christensen blev da også helt som ventet valgt uden modkandidater.

Således endte alt i lutter idyl, men Lars W. Knudsen åbnede dog mulighed for, at hans – og hovedformand René Skjøde Andersens – regeringstid i Freja Fodbold på Viborg var ved at nærme sig sidste vers, da han berørte et kommende generationsskifte i lederkredsen på Viborgvej.

”Vore afløsere bør snart kunne ses i det fjerne,” som Knudsen formulerede det om de to Freja-ledere, der begge har rundet de 60.


Fra 546 til 510 medlemmer
Randers Freja Fodbold havde ved udgangen af 2015 546 aktive medlemmer. Ved udgangen af 2016 var tallet faldet til 534. Nu er tallet 510, hvoraf de 428 er ungdomsspillere, fremgik det af formand Lars W. Knudsens formandsberetning på generalforsamlingen.

Freja har desuden 72 foreningsmedlemmer, der tidligere havde betegnelsen passive – og flere end 100 ledere.

Ledere har ikke meldt sig ind
Ved generalforsamlingen i Freja Fodbold i fjor var der gang i løjerne, da en række ledere og trænere mod bestyrelsens ønske blev lukket ind, selvom de ikke havde betalt kontingent.

Bestyrelsen fastslog da, at man ønskede, at medlemskab var en betingelse for at kunne deltage i generalforsamlingen. Nogle af lederne/trænerne mente, de var nedlemmer, men blev afvist, da det handlede om stemmeret.

Efterfølgende kunne de så have meldt sig ind og betalt kontingent. Men det er ikke sket, og det medførte, at formand Lars W. Knudsen lige havde en lille hilsen til gruppen.

”Det er bemærkelsesværdigt, at ikke en af disse ledere og trænere efter generalforsamlingen har meldt sig ind…” Lød det fra formand Knudsen.

Fra kæmpeplus til minus 100.318
Randers Freja Fodbold kunne i 2016 notere et overskud på mere end en million kroner – 1.460.857 – primært grundet indtægterne for Randers FC’s salg af Emil Riis og Nicolai Brock-Madsen.

Deres skifte til udlandet betød 1.859 mio i rubrikken sportslige indtægter i Freja-regnskabet. I resultatet 2016-2017 er tallet 265.849. Budgettet for 2016-217 sagde underskud på 163.746 kroner.

Resultatet 2016-2017 blev da også af bestyrelsen betegnet som tilfredsstillende, og egenkapitalen er herefter 1.348 mio. Af regnskabet fremgik, at Freja Fodbold har udlån 425.000 til DSI Freja RFC Sport i forbindelse med anlæggelsen af den seneste – den anden – kunstgræsbane på anlægget på Viborgvej.