Der er både fordele og ulemper ved frivilligt arbejde. Vi har jo en gammel foreningstradition, som vi skal værne om. Det er vigtigt at vi har frivillige, der vil gå ind i foreningslivet, som eksempel håndbold, fodbold og gymnastik?

Når vi overfører frivillige til ældreområdet, så gør vi det jo ikke, fordi de ældre borgere skal optrænes, motioneres, det har vi jo ansatte til. Vi gør det fordi det giver et socialt netværk både for borgeren og den frivillige selv. Det giver en livskvalitet som kan forsøde tilværelsen i det daglige, for den enkelte.

Jeg anerkender den indsats, de frivillige frivillige yder her i Randers Kommune. Når jeg ser på den langsigtede bane, bliver jeg bekymret for hvordan vi i fremtiden sikrer den gode velfærd i kommunen, jeg tænker især indenfor ældreområdet

Så de ældre, der i dag benytter sig af frivillige tilbud, også kan have denne mulighed om 10 år. Jeg kan frygte at man ikke kan rekruttere frivillig på sigt, Vi skal arbejde længere, der er færre som går på efterløn og om få år, er der stort set ikke efterlønner at tage af. Hvad gør vi så, forsvinder hele den indsats som 2017 er ydet over for de ældre medborgere.

Vi skal hele tiden sikre at vi har kvalificeret arbejdskraft, med veluddannede social og sundhedshjælperen, social og sundhedsassistenter, der kan udføre opgaverne for de syge og svage. Vi skal sikre et arbejdsmarked, hvor der i et samspil med sygeplejerske, ergo og fysioterapeuter kan sikre at den definerede kerneopgave, – opgaver, som vi alle mener at have ret til også findes i de kommende år.

Jeg vil gerne vi sætter fokus på den velfærd som vi alle betaler til via vores skat, også bliver en del af fremtidens arbejdsmarked

Hvordan sikre vi at der også er arbejde til de unge, der bliver uddannet, og til de ledige. Hvis alt hvad der er spændende eller som nogen kalder det, lidt ekstra, overføres til frivilligt arbejde, mister vi arbejdspladser og på sigt også indtægter til kommunen

Vi oplever at der kan være kerneopgaver eller gråzone områder, hvor både den frivillige og medarbejderne kan være i tvivl om hvor opgaven hører til.

  • Gåtur med borger – relationerne der bygges op med den enkelte, det er her man som hjælper kan se eventuelle signaler på den ældres sindstilstand.
  • Spisning med borgeren –, alle ved at man spiser mere når man er sammen med andre, jeg siger ikke at frivillige ikke kan være en del af denne opgave i et fællesskab, men der er en gråzone, som vi skal være opmærksomme på når vi snakker om ældre, svage borgere.

Dette er opgaver som kan defineres som en del af de ordinært ansattes kerneopgave, fordi der kan være observationer, der ikke kan ses af en frivillig, men som det faglærte øje, kan se og handle på

Velfærd, hvor det ikke kun handler om plejen, men også vedligeholdende træning og socialt samvær i samspil med de fagprofessionelle og de frivillige der på sigt, stadig vil være her i et eller andet omfang.

Sikre den indsats som de frivillige yder og ikke mindst sikre at der også forbliver arbejdspladser med ordinær beskæftigelse også til de unge i Randers kommune.

Hvor mange ordinære stillinger er der sparet væk i Randers kommune,? Som er blevet overtaget af frivillige.

 

Inge-Lise Christensen

Kandidat nr 17 for socialdemokratiet (A)

Niels Bohrs Vej 29

8920 Randers NV