Juryen har peget på bidrag fra Randers Bibliotek og Holbæk Bibliotek, som de to vinderprojekter, der fremhæves for deres originale ideer og stærke samarbejder

Juryen for konkurrencen “Skab Fællesskab” har sammen fundet de to vindere af konkurrencen, der hver får 50.000 kr. til deres projekt ældre på biblioteket. Projekterne kan være med til at afhjælpe ensomhed blandt ældre borgere ved at engagere dem i aktivitetsrækker på bibliotekerne.

Bibliotekerne er et bredt favnende kulturelt mødested med mange aktiviteter. Med relativt enkle metoder kan biblioteket og lokale aktører yde en fokuseret indsats for at hjælpe ældre borgere ud af ensomhed. Tænketanken Fremtidens Bibliotek har i projektet “Ældrefællesskaber og Biblioteker” undersøgt, hvordan kulturelle aktiviteter kan bryde ensomhed og øge livskvalitet og sundhed blandt ældre. Med konkurrencen ‘Skab Fællesskab’ har to biblioteker kunne vinde 50.000 kr. til at kickstarte deres arbejde med ældrefælleskaber på bibliotekerne.

Tænketanken Fremtidens Bibliotek siger stor tak til juryen, der bestod af: Forfatter Merete Pryds Helle. Journalist og læge Peter Qvortrup Geisling. Afdelingschef for frivillige, Ældresagen Lars Linderholm. Chefkonsulent, Frivilligrådet Terkel Andersen. Direktør, Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen.

Juryens begrundelser for at vælge de to vinderprojekter er blandt andet: At man i vinderprojekterne kan mærke, at der er et professionelt og personligt drive bag ansøgningerne, og et godt projekt kræver dette netop engagement for at lykkedes.

Randers har i deres konkurrencebidrag lagt op til en god og alsidig brug af det hus biblioteket ligger i, og man er ikke i tvivl om, at der er et stærkt samarbejde med et boligselskab bag projektet. I Holbæk har man på nytænkende vis taget fat i pårørende til demente som en overset gruppe, der er særligt svære, at nå med aktiviteter, og hvor ensomheden kan være stor. De har tænkt i inddragelse af solide samarbejdspartnere, i samskabende elementer og brug af frivillige i deres overbevisende ansøgning.