I Harridslev kæmper lokale kræfter for at få Kraftcenter Korshøj etableret.

Styregruppen ønsker nu en frist til den 31. maj 2019 til at erhverve sig jord til etablering af boldbaner.

Et ønske som Randers Kommunes Sundheds- idræts- og kulturudvalg skal behandle på mødet i dag.

Harridslev-projektet har et samlet budget på 9 mio. kr.

Randers Kommune har bevilliget 5 mio. under forudsætninger af, at der lokalt indsamles de resterende 4 mio. kr. Lokalt er der pr. 1. august indsamlet 2,2 mio. kr.