Vor by og kommunes historie defineres gennem fortællinger og gennem byens smukke velbevarede huse, en del af vores kulturarv, som vi kan se i vores daglige færden i vores dejlige by. Dette gælder også for kommunens skulpturer og springvand.

I vor daglige færden kan vi se mange eksempler på tidstypiske skulpturer, fra Herman Wilhelm Bissens buste af Frederik den 7´s på skovbakken opsat 1863 til Ingvar Cronhammers Fontæne på Østervold fra 2009. Alle skulpturer er en vigtig del af vores fælles kulturarv og indgår efter vor forenings opfattelse som en del af byens DNA.

”Iguanbryderne” udført af Niels Holm og opstillet i 1908 på daværende Frederiks Plads blev skænket af Foreningen til Randers Bys forskønnelse, Randers Kommune og private bidragsydere.

Springvandet er det eneste kunstværk fra dette årti og dermed, efter vores opfattelse, en vigtig del af byens DNA.

Et samarbejde mellem vor forening By- og Landskabskultur og kommunens Bevaringsudvalg har resulteret i en vedtagelse i kommunens Miljø- og Teknikudvalg, at den fremtidige placering af ”Iguanbryderne” bliver på Tinghuspladsen.

I samarbejde med kommunens planafdeling er der udarbejdet 3 foreløbige skitseforslag for en placering på pladsen. I de 2 af skitseforslagene arbejdes der med en placering midt på pladsen med inddragelse af 3 parkeringspladser. I det 3. forslag arbejdes med fjernelse af 14 parkeringspladser foran Tinghuset ( oplyst i Randers Amtsavis den 27/10 2018). Denne placering kan vi som forening ikke gå ind for.

Den endelige beslutning om placeringen på pladsen er endnu ikke taget.

Placeringen af ”Iguanbryderne” midt på Tinghuspladsen er efter vores opfattelse den perfekte. Omgivet af Tinghuset, bygningerne mod Schousgadekvarteret og de nye bygninger mod Thors Bakke vil springvandet forbinde vandet til byen og byen til vandet.

Arbejdet med at rejse midler gennem sponsorater, lokale virksomheder og fonde går nu i gang, og vi har allerede modtaget foreløbige positive tilbagemeldinger, således vi i en forhåbentlig ikke så fjern fremtid igen kan se ”Iguanbryderne” i bybilledet.

Jan Nørskov Jørgensen
Formand
Foreningen for By- og Landskabskultur i Randers Kommune