Lyt med da Bo Ørris fik en snak med Jens Bach Andersen om historien bag “Helstedgaard”

 

Nedenfor kan du også læse de spørgsmål vi stillede forfatteren om ”Helstedgaard”:

 Kan du give et kort referat af bogen. Hvad handler den om?

Helstedgaard er en historisk roman, der foregår i perioden 1915 til 1945. Den handler om en dansk/tysk forretningsmand, der under 1. verdenskrig resjer fra Holsten til Danmark og bygger en ny tilværelse op omkring ejendommen Helstedgaard. Vi følger Peter og hans familie og ser hvordan lokal- , danmarks- og verdenshistorien fletter sig ind i deres liv.

Hvordan fik du helt nøjagtigt idéen til at skrive bogen?

Jeg har fulgt Helstedgaard siden jeg gik i Gymnasiet på Nålemagervej og været fascineret af forfaldet. Jeg har altid tænkt, at der måtte gemme sig en historie derinde, og da ejedommen kom til salg sidste år begyndte jeg at undersøge det nærmere. Desuden har jeg gennem tiden hørt forskellige anekdoter, der egnede sig til at blive fortalt i en roman, og lidt efter lidt tog ideen med en fiktiv fortælling med udgangspunkt i Helstedgaard form. 

I starten af bogen tydeliggør du, at det er fiktion. Men læseren sidder i en konstant tvivl om, hvad der er opdigtet, og hvad der er historisk korrekt og konkret. F.eks. oplever vi i romanen ”Propaganda Komiteen for Randers By og Havn”, og læserne oplever endda at blive inviteret indenfor til møderne. Vi hører også om eksporten af stude Tyskland, og at Helstedgaards hovedbygning blev brugt som lejr for tyske flygtninge.

Hvor meget af det er reel lokalhistorie – og hvor meget af det er fuldstændig fiktion? Hvordan har du balanceret fiktion og fakta? Og har det drillet dig undervejs? Har du efterfølgende oplevet kritik/modstand/læsere, der har følt sig udfordret af din beslutning om at blande fakta og fiktion?

Alle hovedpersoner er fiktive, men mange bipersoner har rod i historien, uden at der er tale om et portræt. Historiske begivenheder og lokaliteter er gengivet så nøjagtigt som muligt, men i nogle tilfælde kan en begivenhed være flyttet lidt for at få det til at passe ind. Møderne i propagandakomiteen er naturligvis opdigtede – jeg kan ikke vide, hvad der præcis er blevet sagt på disse møder. Til gengæld er Hitlers tale fra 1936 ordret gengivet. Mange læsere har henvendt sig med undren, men ikke med kritik, og jeg tager det som en ros, når folk kommer i tvivl. Det betyder jo, at det fiktive er meget troværdigt.   

Hvilken research har du skulle lave på bygninger som f.eks. Fiskergaarden, Kærsminde, Valdal og Fussingø?

Det var ejendomme, jeg mere eller mindre kendte i forvejen. I det hele taget har bogen krævet langt mindre research, end man skulle tro. Jeg har taget udgangspunkt i ting jeg vidste og kendte, og internettet gør det nemt at få historie og fakta sat på plads og bekræftet.  

Hvordan fandt du inspirationen til at lade tyskeren ”Peter Kämper” fra Holsten indtage hovedrollen og flytte ind på Helstedgaard? Hvorfor skulle det lige være ham?

dsgDa først jeg havde besluttet mig for en fiktiv roman (og ikke en dokumentarisk beskrivelse af hestehandler Christians Rasmussen liv)  blev det vigtig at kunne skabe afstand til Helstedgards rigtige historie og virkelige perongalleri. Den afstand fik jeg med Peter Kämper. Desuden var det vigtigt for mig at verdenskrigene skulle have indflydelse på handlingen, og det blev jo nemt med en dansk/tysk hovedperson. 

Det er nogle meget karakteristiske personer i bogen. Er der personer fra dit eget liv, der har inspireret personlighederne hos Peter, Marie, Hans, Betty og Charles.

PerPersonernes fysiske udseende er alle et spejl af en virkelig person eller en figur fra en anden fiktiv handling. På den måde blev det nemt at fastholde deres udseende gennem bogen. Eksempelvis vil man nok kunne genkende grisehandler Oluf Larsens udseende undervejs. Personernes væremåde og karaktertræk er derimod en skønsom blanding af folk jeg har mødt eller hørt om, og du vil ikke kunne sige at fx Peter Kämper i væremåde er bygget over en bestemt person. Han er helt sin egen. 

At lade Betty forelske sig i en tysk soldat – havde du et behov for at fortælle en ”tyskertøs” eller ”tyskerpiges” tragiske historie fra hendes side? Det er et spændende emne i tiden med den politiske uenighed om, hvorvidt de danske tyskerpiger skal have en officiel undskyldning fra den danske stat? Har det været et samtaleemne her efterfølgende?

BetBetty skulle have en hård skæbne og komme stærk ud af den. Desuden var hun lidt udstødt både på skolen og i familien. Derfor blev det naturligt at give hende en skæbne som tyskerpige. Tyskerpigerens historie er heldigvis kommet frem i de senere år, og som i mange andre krige er det slet ikke så nemt at skelne skurke fra ofre, som man skulle tro. De tyske krigsflygtninge blev jo også behandlet som skurke. Var de nu også det? Hvilken andel havde et 4-årigt barn i krigen? 

 Hvordan fandt du på, at Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg skulle være en vigtig lokation i bogen? Har det en relation til dit eget liv?

 Jeg har kun haft perifer kontakt til skolen som gæsteunderviser mm. Men jeg skulle bruge en landbrugsskole tæt på Randers som var i drift i 1920erne, og så var Asmildkloster det naturlige valg. 

Du har mange meget store emner i spil: Kærlighed, politik, økonomi, landbrug, etik, krig, lokalhistorie og sygdom – en historisk familiekrønike, når den er bedst. Hvordan valgte du ud, hvilke begivenheder, der skulle være selve motoren i historien? Bogen strækker sig jo over 2-3 generationer med masser af historiske begivenheder. Har nogle begivenheder været vigtigere for dig at fortælle om end andre?

DDDe to verdenskrige, Den spanske syge og olympiaden i Berlin er de historiske begivenheder, jeg var sikker på fra start. At landbrugshistorie og jernbanehistorie også spiller en stor rolle, skyldes mit kendskab til disse emner. det er nu engang langt nemmst at skrive om noget man kender til og interesserer sig for, og en bog om en gård kunne jo dårligt skrives uden en pæn del landbrugshistorie også.

 Bogen er blevet taget rigtig godt imod. Den blev udsolgt på forlaget, og den er nu i andet oplag. Havde du forventet, at den ville blive så populær, som den er blevet? Hvad var dine forhåbninger?

Jeg Jeg er meget glad for den fine modtagelse. Jeg mente selv at ideen med, at koble en virkelig ejendom, der ovenikøbet er aktuelt omdrejningspunkt for et meget flot renoveringsprojekt, op på en fiktiv handlig fyldt med historiske begivenheder måtte appellere stærkt i lokalområdet -.  og det har vist sig at holde stik. Men bogen sælger også godt udenfor lokalområdet og det skyldes nok først og fremmest den periode og de emner, den berører. De er evigt aktuelle. 

 Debut-roman:
Hvordan har du grebet skriveprocessen an? Hvor lang tid har du brugt på at skrive bogen, og støttede din familie op om projektet fra start af? Hvorfor skulle du lige pludselig være forfatter? Er det en drøm du altid har gået med?

Jeg skrev længe i hemmelighed, da det bare var lidt for sjov, og egentlig ikke nødvendigvis noget, der skulle udgives. Min bror har set over skulderen hele vejen og lidt efter lidt kom resten af familien også med. Det tog 1 år at skrive og et halvt år at rette. Hvis jeg nogensinde skal skrive noget igen, vil jeg have mere respekt for korrektur fra starten af. det var sjovt og nemt at skrive. Det var tungt at rette. Bogens allersidste sætning er et citat, jeg længe har gået og puslet med. Det er helt autentisk og stammer fra Koldingegnen, og jeg har altid ment, at den scene og det citat skulle foreviges på en eller anden måde.  

Hvor nysgerrig er du i HMS Danmark og deres kommende renoveringsarbejde af bygningerne – og vil du følge dette helt tæt? Har du fået nok af Helstedgaard, eller er dens historie blevet dit hjertebarn?

Jeg vil følge Helstedgaard tæt, og på bogen facebookside vil man kunne følge projektet med ombygningen. Det er i mine øjne en kæmpe gave, Randers får med det projekt, og jeg tager virkelig hatten af for HMS Danmark.

Bogens facebookside kan du finde her.

Bogen kan du købe her.