De er blandt de mest udsatte i trafikken.

I perioden 22. januar til 28. januar vil politiet intensivere sin indsats over for bløde trafikanter – specielt cyklister og knallertkørere.

Initiativet er et forsøg på at forbedre trafiksikkerheden og reducere antallet af ulykker, hvor bløde trafikanter er involveret.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Fodgængere, cyklister og knallertførere er blandt de mest udsatte i trafikken.

32 dræbt

I 2022 mistede 23 cyklister og ni knallertførere livet i trafikken – yderligere 810 cyklister og 221 knallertførere blev skadet.

Politiet understreger, at en del af disse ulykker skyldes risikobetonet adfærd blandt cyklister og knallertkørere.

»Med vores kontroller i denne uge højner vi trafiksikkerheden. Bløde trafikanter er mindre beskyttede og mindre synlige, og nogle har en risikobetonet adfærd i trafikken. Vores mål er at skabe tryghed på vejene, og med disse indsatser er vi med til at forebygge ulykkerne,« siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Koncernkommunikation i pressemeddelelsen.

Hvis en knallert kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne.

Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og gangstier, hvor støjgener også er en faktor, som er til irritation for omkringboende.

FAKTA: Hvorfor indsats mod cyklister og knallerter?

– Bløde trafikanter er mere udsat for alvorlige skader eller død i ulykker
– Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove og i fodgængerfelter og tager ikke hensyn til andre trafikanter
– Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre
– Ulovlige knallerter skaber utryghed på gangstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj

Kilde: Rigspolitiet

jro