Byrådsmedlem Iben Sønderup skriver i et læserbrev i Din Avis Randers den 5. december om den tidligere tankstationsgrund på havnen i Randers. Hun mener, at vi, som ejer af grunden, gør os skyldige i griskhed og manglende samfundsansvar. Det er påstande, som vi er ganske overraskede over.

Derfor vil jeg benytte anledningen til at fremhæve nogle fakta i sagen. Faktum er nemlig, at da stationen på havnen blev lukket i 2014, fjernede vi netop alle bygninger, pumper, skilte, osv. Det gjorde vi for at undgå, at disse ”efterladenskaber” skulle stå og forfalde og derved ende med at skæmme bybilledet. Derfor står grunden i dag som en asfalteret grund.

Iben Sønderup skriver i sit indlæg, at grunden ligner noget fra en gyserfilm, fordi der f.eks. stikker ukrudt op her og der. Vi har løbende vedligeholdt området, og fortsætter naturligvis med at gøre det fremover, da vi har et klart ønske om at grunden fremstår rydelig og i ordentlig stand. Såfremt der er mangler i forhold til ukrudt og lignende, vil vi naturligvis stramme op på vores vedligeholdelse.

Jeg vil gerne understrege, at vi som ejere af grunden løbende har været imødekommende overfor folk, der ønskede at benytte den til forskellige aktiviteter. Der har f.eks. været liv på grunden under Randers Ugen.

Det er også et faktum, at vi desværre endnu ikke har kunne opnå en aftale om at sælge grunden til Randers Kommune. I dialogen med Kommunen har vi prissat grunden ud fra en objektiv ejendomsmæglervurdering, der tager udgangspunkt i den gældende lokalplan for området. Dette kan næppe være urimeligt eller udtryk for griskhed.

Jeg ser dog fortsat positivt på mulighederne for, at vi kan nå til enighed. Vi har en god dialog med forvaltningen i Randers Kommune, hvor vi drøfter kortsigtede muligheder for grunden. For eksempel opstilling af det store Randers-skilt, som vi synes, er en god ide. Vi fortsætter naturligvis også de videre drøftelser om et muligt salg til Kommunen. Noget jeg før har påpeget, at vi gerne ser sker, da vi ingen reel interesse har i en tom grund.

 

Søren Møller Maretti

retaildirektør i DCC Energi, som ejer Shell-grunden i Randers