En undersøgelse om færgerne på Randers Fjord, Udbyhøj Kabelfærge og Ragna mellem Mellerup og Voer, er nu klar.

For et år siden bad politikerne i Randers forvaltningen om at belyse driften, herunder muligheder for enmandsbetjening samt eventuelt gratis overfart.

Undersøgelsen viser, at ombygning af kabelfærgen til enmandsbetjening enten medfører behov for investeringer på 4-5,5 mio. kr. eller alternativt at billetindtægten vil blive reduceret.

En enmandsbetjent kabelfærge vil give en driftsmæssig besparelse på ca. 1 mio. kr. pr. år.

Hvis det besluttes at indføre gratis overfart vil det medføre en merudgift på ca. 2,5 mio. kr. årligt.