Patienter i Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers og i Akutklinikken i Grenaa Sundhedshus er generelt tilfredse med deres behandling. Det viser deres svar i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der hvert år sætter fokus på behandling i akutmodtagelser og akutklinikker landet over.

Resultaterne fra undersøgelsen i 2018 offentliggøres i dag.

Både i Randers og Grenaa er der dog også plads til forbedring.

Blandt andet med bedre information om ventetid.