Vi tror på integration og på stærke fællesskaber. I Danmark skal alle, der opholder sig i landet, behandles ordentligt og med værdighed.
Med indførelsen af det såkaldte paradigmeskifte fik regeringen, Dansk Folkeparti og socialdemokraterne for 112. gang slået fast, at deres intention er at behandle folk, der er flygtet fra krig, så dårligt som muligt.
Ude i kommunerne, hvor man har ansvaret for integrationen, tager mange politikere, embedsmænd og medarbejdere sig til hovedet. Nøgleordet her er integration. Det bliver nu pillet helt ud af lovgivningen.
Dette paradigmeskifte er et klart signal om, at al fornuft er forsvundet fra flertallet på Christiansborg, og heksejagten er sat ind. Regeringen, DF og Socialdemokraterne må simpelthen stoppe med at modarbejde integrationsarbejdet i kommunerne. Vi har brugt mange årtier på at nå hertil.

Vi ved, at den gode integration kan være en svær opgave, men med hårdt og langsigtet arbejde samt gode kræfter går det som regel også godt.

Vi kan læse resultaterne af det gode arbejde i statistikkerne. Flygtninge kommer hurtigere i job, kriminaliteten falder, og uddannelsesniveauet stiger. At stoppe den positive udvikling, som integrationsarbejdet i kommunerne medføre, er hul i hovedet. Vi har brug for arbejdskraften.

Men den udvikling anerkender regeringen, DF og Socialdemokratiet desværre slet ikke. Tværtimod. For med paradigmeskifte sænker man også integrationsydelsen yderligere – og omdøber den hjemsendelsesydelse. Vel og mærke selvom man ved, at indførelsen af den nuværende lave ydelsesniveau blandt andet har ført til mere børnefattigdom. Det betyder 2000 kr. mindre om måneden for mennesker, der forvejen har svært ved at betale for de basale ting som medicin, tøj og mad.

Det er simpelthen ikke i orden, at det kan ske i Danmark anno 2019.
I SF må vi gå forrest, så vi kan få fornuften tilbage. Vi må og skal værne om medmenneskeligheden, så det ikke lykkes reaktionære kræfter på højrefløjen at ødelægge den med skræmmebilleder om vores muslimske medborgere.

Derfor går SF til valg på, at vi skal modtage kvoteflygtninge igen og for en afskaffelse af hjemsendelsesydelsen.

Men vi går også til valg på et løfte om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at forandre og forbedre, så derfor vil vi pege på Mette Frederiksen som statsminister i stedet for at pege fingre. For det må være SF, der holder Mette Frederiksen op på sit løfte om at være børnenes statsminister. Så vil SF vedholdende minde Mette om børnene på Sjælsmark og alle de børn, der lider under det hæslige paradigmeskifte. Kort sagt – det skal ændres hurtigst muligt!

Hvordan et samarbejde vil se ud, afhænger af jer, vælgere, og det afhænger af socialdemokraternes vilje til samarbejde omkring en mere medmenneskelig politik. SF´s rolle er klar. Vores fokus er på politikken og for et mere rødt og grønt Danmark, hvor alle behandles med ordentlighed og værdighed.

 

Charlotte Broman Mølbæk, folketingskandidat og byrådsmedlem for SF Randers
og
Rosa Lykke Yde, formand for SF Randers