Alt for mange mennesker bliver nedslidt på arbejdspladsen og slutter arbejdslivet på førtidspension. Store faggrupper inden for f.eks. FOA, 3F eller NNF har et nedslidende arbejdsliv, og alt for mange tager smertestillende piller for at kunne holde arbejdsdagen ud.

Det er først og fremmest en bunden opgave at sikre arbejdsforhold, der gør, at mennesker kan holde til at arbejde et helt arbejdsliv. Men også her har regeringen svigtet: der er sparet alt for meget på arbejdstilsynet, der ellers kunne have været med til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Min egen far var gennem mange år organiseret SID’er. Han valgte at gå på efterløn efter knap 50 år på arbejdsmarkedet. Den mulighed har Lars Løkke næsten afskaffet i dag. Alt for mange slutter arbejdslivet på førtidspension – og forløbet frem mod en førtidspension er ofte uværdigt og i sig selv nedslidende. Derfor har socialdemokratiet foreslået at indføre en ret til tidlig folkepension for dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet.

Regeringen og DF landede kort før valget, at der blev udskrevet en aftale om seniorførtidspension. Beregninger viser, at mindre end 200 årligt vil få glæde af de forbedrede forhold. Til sammenligning vil socialdemokratiets forslag om ret til tidlig folkepension give mellem 5000 og 6000 personer årligt muligheden for at trække sig tilbage med værdigheden i behold.

Alle forbedringer for nedslidte er velkomne. Men det er en ganske anden ordning end den rettighed, vi foreslår. Seniorførtidspensionen vil fortsat kræve visitation, og det er kun syge mennesker, der kan få glæde af den. Og alt for ofte er det et slidsomt og uværdigt forløb dertil.

Socialdemokratiet vil arbejde hårdt for at sikre forbedrede arbejdsforhold, der gør, at færre skal have et nedslidende arbejdsliv.

Vi skal give flere danskere et værdigt otium, hvor der også er mulighed for at nyde nogle gode år sammen med familie eller venner.

Det er et rimeligt krav, at man kan trække sig tilbage fra sit arbejdsliv med værdigheden i behold.

 

Malte Larsen, S