Folkeskolen danner grundlaget for vores uddannelsessystem. Folkeskolen er derfor nok den vigtigste samfundsinstitution i Danmark. Alle elever fortjener at få en god og lærende skolegang, hvor de kan vokse som mennesker, danne en masse venskaber og lære de vigtigste forudsætninger for at kunne fungere i vores samfund. Det er en opgave, som vi i SF tager meget alvorligt, og vi ved, at det er nødvendigt at investere i folkeskolen.

Vi ved, at klassestørrelsen og forberedelsestiden har stor betydningen for undervisningen. Derfor vil vi i SF have klassestørrelsen ned på højst 24 elever, og vi vil have flere penge til flere voksne i undervisningen.

Alt for store klasser vil ofte være præget af mere uro, der påvirker hele undervisningsmiljøet. Det kan gå ud over elevernes trivsel, og det bliver i sagens natur vanskeligere for lærerne at komme omkring alle eleverne i timen. Der er simpelthen ikke tid og ro til, at læreren kan sætte sig ned og forklare Jonas, hvordan brøkerne skal regnes ud, ligesom der heller ikke er tid til at snakke med Sofie, der er ked af det efter en konflikt i frikvarteret.

Det påvirker hverdagen i skolen negativt, når klasserne er for store. Både dansk og international forskning viser, at det også på langt sig har en negativt effekt for elevernes uddannelsesmuligheder. Ligesom megen forskning også peger på de gode resultater af flere voksne i undervisningen.

I SF mener vi, det er afgørende, at der sikres trivsel og læring i vores allesammens folkeskole, så eleverne støttes i deres personlige, sociale og faglige udvikling. På den måde sikrer vi hele, stærke og ressourcestærke mennesker, som jo er generationen, der skal tage over efter os.

Jeg mener, at et klasseloft på 24 elever i klasserne og flere voksne i undervisningen er det helt rigtige sted at starte. Folkeskolen skal styrkes, for uden en velfungerende folkeskole, får vi et grundlæggende samfundsproblem. Folkeskolen er fællesskabets skole, og den er et af de vigtigste midler til at mindske betydningen af børns sociale baggrund. Alle børn bør have lige muligheder for et godt liv, og der kan folkeskolen være fundamentet for det.

En stemme på SF ved folketingsvalget er også en stemme på et parti, der vil arbejde helhjertet for bedre rammer i folkets skole. Jeg er klar til den kamp!

Charlotte Broman Mølbæk
Folketingskandidat og byrådsmedlem for SF Randers