Det er med stor undren, at jeg i dagspressen kan læse, at Socialdemokraterne vil hæve ydelserne i de større byer, hvilket omvendt er det samme som at sænke ydelserne på landet.

Altså vil forslaget skabe en stor forskelsbehandling mellem land og by, hvilket ikke er fair.

Netop de nuværende ydelser har været fundamentet for, at så mange flere har følt sig tilskyndet til at kommet i arbejde i de senere år frem for passiv forsørgelse, og heldigvis er der masser af ledige jobs at få.

Højere ydelser i de større byer betyder også højere ydelser i ghettoerne, som formentligt ikke vil tilskynde til jobsøgning.

Det skal kunne betale sig at arbejde er en fornuftigt samfundsmæssig holdning, der sikrer, at de, der kan, er i arbejde, og dermed at der er råderum til at hjælpe de, der ikke kan arbejde.

Med forslaget vil der foregå en yderligere afvandring fra landet, mere søgning mod de større byer, hvor der netop i forvejen er trængsel.

En afvandring som desuden gør det yderligere sværere at opretholde priser på boliger på landet.

Det er simpelthen den gale vej.

Vi skal søge mod, at så mange som muligt er i beskæftigelse, der sikrer skatteindtægter og dermed mulighed for at hjælpe de, der ikke kan selv.

 

Simon Ø. Simonsen,
folketingskandidat (V) Østjylland