Vandmiljø Randers er godt i gang med kloakarbejdet på Fladbrovej. Grundet en sammenkobling af de nye spildevands- og regnvandsledninger bliver Fladbrovej lige ud for Hostrupsvej lørdag 22. juni et-sporet med lysregulering

 

Kloakarbejdet skulle egentlig også have fortsat ud i Viborgvej, men Vandmiljø Randers har fundet en anden løsning, så trafikanter, der kører ad Viborgvej, ikke endnu engang skal have forlænget deres transporttid.

”Vi ved, vi er i vejen, når vi skal ned i fem meters dybde for at lægge spildevands- og regnvandsledninger. Vi fylder, larmer, støver og gør daglige gøremål som at komme til og fra arbejde besværlige for en stund. Vi ønsker arbejdsro og gode forhold – derfor er gravemetoderne altid oppe at vende, inden vi skal i gang med at grave i vejene”, fortæller Ole Søby, projektleder i Vandmiljø Randers.

Trafikanter på Fladbrovej har også i store dele af kloakarbejdet kunnet bruge begge spor, da der er optegnet midlertidige kørebaner. Men når det kom til sammenkoblinger, så er Fladbrovej for snæver.

”Vi kan heldigvis gøre det hurtigt og har helt bevidst lagt sammenkoblingen i en weekend”, siger Ole Søby.

Viborgvej skulle Vandmiljø Randers også have gravet i, men i alles interesse fandt Vandmiljø Randers en anden løsning.

”Vi skal have koblet seks huse på vores system. I samråd med entreprenør, Brdr. Andersen, skyder vi ledningerne fra ejendommene og ud i ledningerne i vejen. Forholdene er til det. Derfor kan vi undgå en opgravning – denne gang”, siger Ole Søby.