Resultater for vandmålinger viser, at Randers Kommune er lykkedes med at beskytte Alling Å fra forurening indtil videre.

De mange millioner kroner, maskiner og mandskab der i ugevis har forsøgt at redde Randers og Ølst fra en miljøkatastrofe, har indtil videre givet pote.

For Randers Kommune konkluderer på baggrund af nye miljøresultater og målinger, at alle tiltagene betyder, at en kraftig tungmetalforurening af Alling Å indtil videre er forhindret.
“Kort fortalt viser udtagne vandprøver i Alling Å før og efter Nordic Waste, at der 20. december var forhøjede koncentrationer af særligt tungmetaller nedstrøms Nordic Waste. Kort før prøvetagningstidspunktet var den midlertidige rørlægning af Alling Å kollapset. Det formodes, at der i denne periode har været kontakt mellem vandet i Alling Å og materiale fra Nordic Waste. Det er dog glædeligt, at allerede ved måling 23. december er der et stort positivt fald i særligt koncentrationer af tungmetaller og dette resultat er det samme i de efterfølgende målinger. Derfor er hovedkonklusionen er, at det er lykkedes at beskytte Alling Å indtil videre,” skriver kommunen i en pressemeddelelse.

“Jeg er rigtig glad for, at vandprøverne viser de tal, vi havde forventet. Tallene understreger hvor alvorlig situationen var i dagene omkring jul. Risikoen for at Alling Å var blevet forurenet af tungmetaller den 20. december og dagene efter var så stor, at jeg næsten ikke tør tænke på, hvordan det havde set ud, uden vores tiltag,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

I miljøresultaterne kan man læse, at der var en forhøjet koncentration af tungmetaller den 20. december sammenlignet med tallene fra målingerne fra 23/12 og frem. Allerede 23. december så tallene bedre ud og koncentrationen af tungmetaller var den 29. december kun svagt forhøjede og slet ikke forhøjede.

Der er ikke sket en påvirkning med tungmetaller nedenfor E45 i relation til håndtering af vandføringen forbi Nordic Waste, lyder det.

Se vandmålingerne her