I Randers er politikerne kommet et lille skidt videre med, hvad der skal ske med det store Hvidemølleområde ned til Gudenå.

Der er opstillet i alt seks scenarier for områdets udvikling, og dem drøftede Udviklingsudvalget i går.

Forvaltningen er nu blevet bedt om at arbejde videre med udgangspunkt i scenarie 4.

Det giver både plads til en del byudvikling med nye boliger og til udvidelse af Randers Regnskov. Blandt andet med en fjerde dome og et parkeringshus ved Tørvebryggen med 1000 p-pladser.

I alt er der i scenarie 4 et areal på godt 130.000 m2 til byudvikling og knap 74.000 m2 til regnskoven.