Randers skal til næste år huse en konference om moderne boformer som fx bofællesskaber.

Det foreslår forvaltningen i Randers Kommune.

Konferencen skal efter planen levere rammerne for, at borgere, potentielle tilflyttere, investorer og andre aktører kan
mødes for at udveksle viden og inspiration.

Det indstilles derfor nu at der afsættes 80.000 kroner til konferencen, som forventes afholdt til foråret.

Målet er 250 deltagere