Broen over jernbanen i Stevnstrup ved Randers bliver nu fjernet.

Da den er en del af Gudenåstien igennem Stevnstrup, har Byrådet besluttet at omlægge stien.

Ved at lade stien løbe langs jernbanen fra Skovbrynet til Stationspladsen får Gudenåstien et mere direkte forløb.

For at kunne etablere den mere direkte stiforbindelse har Byrådet givet Randers Kommune lov til at erhverve et areal på cirka 2.300 kvadratmeter fra en tilstødende ejendom.