Ved at underskrive ”Charter for skattelyfri kommune” fredag 29. november forpligter Randers Kommune sig til gennem sin indkøbs- og investeringspolitik at tage socialt ansvar

 

Fredag underskriver borgmester Torben Hansen en chartre, der forpligter kommunen til at overholde de skattelyregler som udviklingsorganisationen OxfamIBIS har oplistet.

Randers Kommune vil bidrage til at udvikle og anvende metoder til at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af kommunens leverandører.

Det vil dog til enhver tid være kommunalfuldmagten og lovgivningen, herunder udbudsloven, der sætter rammerne for hvilke leverandører, kommunen må udelukke i forbindelse med  konkurrenceudsættelser.

Randers Kommunes forpligtelser kan således aldrig gå videre, end hvad rammerne i lovgivningen og kommunalfuldmagten tillader.

Charteret er således først og fremmeste erklæring om, at kommunen vil arbejde aktivt for at være en skattelyfri kommunen.

12 øvrige kommuner har på nuværende tidspunkt underskrevet ”Charter for skattelyfri kommune”, heriblandt Aarhus, Aalborg og Københavns kommuner. Og OxfamIBIS har i flere år kæmpet for at få alle kommuner på listen over skattelyfri kommuner.

Randers Byråd vedtog ved byrådsmødet 7. oktober enstemmig med 31 stemmer for at Randers Kommune tilslutter sig.

Sagen kom på byrådsmødet efter at  LO Randers’ repræsentantskab har sendt en opfordring til Randers Kommune om at tilslutte sig ”Charter for skattelyfri kommune” der håndteres af udviklingsorganisationen OxfamIBIS.

Der skrives under fredag 29. november af borgmester Torben Hansen og en repræsentant fra OxfamIBIS.