I dag skal Økonomiudvalget i Randers Kommune behandle en et-årig udviklingsaftale for Randers EgnsTeater, der fra årsskiftet ophører med at være egnsteater.

Teatret overgår til at være et teater med regionale opgaver, og skifter samtidig navn til Randers Teater.

Der skal også findes en ny bestyrelse.

Den sammensættes således, at Kulturministeriet og Randers Kommune hver udpeger to medlemmer, Statens Kunstfond udpeger et medlem og teatrets medarbejdere udpeger et medlem, således at bestyrelsen i alt består af seks personer.