Randers Kommunes økonomiudvalg behandlede i denne uge forslaget til en ny organisering af Randers Idrætshaller.

Her blev beslutningen at forvaltningen nu skal arbejde videre med sagen ifølge en beskrevet procesplan.

På mødet kom der et ændringsforslag fra Beboerlisten.

Listen vil have undersøgt mulighederne for at tre haller – Ulvehøjhallen, Dronningborghallen og Randers Tennishal – udskilles af Randers Idrætshaller og gøres til en selvejende hal .

Og at hal 1, 2, 3 og 4 (Randershallerne) kommunaliseres.

Det var der dog ikke flertal for. Forslaget blev forkastet med 1 stemme for og 8 stemmer imod.