I Randers Kommune skal forvaltningen nu undersøge, om der kan findes en anden placering af daghaverne på Blommevej i Randers.

Det har Miljø- og teknikudvalget besluttet. Udvalget vil herefter vurdere, om daghaverne kan flyttes til en anden placering uden uforholdsmæssigt store udgifter.

Daghaverne var tidligere placeret ved det nedlagte Kærsmindebad. Her skal der bygges boliger, og derfor blev daghaverne henvist til Blommevej.

På den nye placering er der dog store problemer med at dyrke på grund af leret jord.