Mindretal i byrådet frygter, at placeringen af den nye ringvej ved Dronningborg kan ende med, at kommunen bliver stemt hjem.

KIAN JOHANSEN

Efter knap to timers debat i Randers byråd mandag aften endte det som de fleste kunne forudse. Et flertal af politikerne besluttede sig for at låse sig fast på løsning 2 ud af de 7 oprindelige linjeføringsforslag, der skal ende med en ringvej i Dronningborg.

Alt sammen på grund af flagermus der skal beskyttes. Så den oprindelige linjeføring, der var lagt for år tilbage, måtte revurderes.

Til stor utryghed for især de beboere, der nu kommer til at bo meget tæt på en kommende ringvej, der skal løbe fra Udbyhøjvej, i udkanten af den tidligere Dronningborg Maskinfabrik langs Rismølle-kvarteret og langs Platanvej, for til sidst at ende som det fjerde ben i rundkørslen på Hadsundvej.

Beboerne dukkede talstærkt op i byrådssalen i det gamle rådhus, for at vise deres modvilje. Men lige lidt hjalp det.

Mindretallet, der bestod af 12 byrødder, forsøgte ellers med alle de argumenter, der i løbet af de seneste par uger og måneder er kommet frem.

Først og fremmest at etableringen af ringvejen kommer meget tæt på eksisterende huse, der alle ligger på plastisk ler. Frygten er at leret igen vil få huse til at synke eller krakelere, som for næsten 30 år siden, da en gasledning blev gravet ned i området.

Rosa Lykke Yde (SF) kunne fortælle, at hun havde ombestemt sig og ville stemme imod. Især fordi hun frygtede, at linjeføringen ville medføre store erstatningssummer til huse i området, der ville blive ramt af maskinernes roden i lerlaget. Da gasledningen blev gravet ned og det gav sætningsskader, betød det en million kroner til hver af de ramte huse dengang. Omvendt så har det rådgivende ingeniørfirma Cowi slået fast, at ny teknik og en viden om lerlaget ikke vil betyde sætningsskader.

»Kunne vi ikke få den nye linjeføring undersøgt på et solidt grundlag og ikke synsninger,« lød det fra hende.

Peter Møller Kjeldsen (Østbroen) leverede ideen til artiklens overskrift, da han sagde følgende: »Når EU ikke beskytter borgere lige så godt som flagermus, så kan jeg godt frygte fremtiden. Der er stadig adskillelige ukendte faktorer (omkring linjeføringen, red.) Det er som at spille Ludo – men vi risikerer at blive stemt hjem igen.«

19 stemmer for og 12 stemmer imod.

Imod stemte Østbroen, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Velfærdslisten, Beboerlisten, Henriette Malland (Løsgænger), Anker Boye (S) og Christian Boldsen (C). For stemte resten af socialdemokratiet og konservative, Venstre og Radikale Venstre.

Ny høring før endelig beslutning

Nu går forvaltningen i gang med den detaljerede planlægning. Det betyder et kommuneplantillæg, en ny lokalplan og en miljørapport. Et arbejde der erfaringsmæssigt tager forvaltningen mindst et halvt års tid, medmindre embedsfolkene i Randers Kommune er yderst rappe på tasterne.

Planlægningen vil så igen blive præsenteret for byrådet, og ønsker byrådet fortsat at gå videre med planerne, kommer der en ny offentlig høring. Når den er afsluttet gennemgår forvaltningen alle høringssvar og laver på den baggrund endelige forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som byrådet skal tage stilling til før plangrundlaget til etableringen af vejen er på plads.

Mere om Ringvejen

Blød linjeføring i Dronningborg er nu klar

Debat om Dronningborg