Jørgen Andersen, Stenaltvej 6, 8930 Randers NØ

Er byrådsflertallet (Konstituerings partierne) fuldstændig tonedøve. Eller er de besat af magtarrogance.

Det spørgsmål kan man stille sig selv når man lytter til byrådsmødet 14. november, hvor byrådsflertallet fastholder deres beslutning om at gennemføre Ringboulevardens forlængelse med linjeføring 2. eller 6.

Dette på trods af at 300. borgere på borgermødet i Dronningborghallen i juni måned klart afviste kommunens to linjeforslag 2. og 6. der begge vil belaste områdets beboelser, erhvervsliv, idrætscenter, daginstitutioner og naturværdier. De fremmødte borgere pegede i stedet på linjeføring 5. som går nord om Dronningborg skov og dermed friholder området for de ovennævnte problemer.

Efter borgermødet er der yderligt blevet indsendt 89. høringssvar/forslag fra bekymrede borgere omkring Ringboulevardens forlængelse. Der alle forsøger at overbevise politikerne om, at de er ude i en dårlig mission. Tilsyneladende uden held, hvilket jeg allerede forudså i et læserbrev i pressen den 4. august, hvor jeg spurgte ”Har politikerne lyttet” Det har de som forudset, åbenbart beklageligvis ikke.

På byrådsmødet den 14. november blev der afsat 500.000 kr. til en forundersøgelse af linjeføring 2. og 6.

Samt en grov-analyse af ny linjeføringsforslag 7. foreslået af Rismøllekvarterets beboerforening.

Hvis jeg må give politikerne et godt råd. ”Sæt altid dig selv i borgernes sted”!