Der holdes konference 23. september på Værket om de fremtidige store byggeprojekter i Randers

 

Randers er Danmark sjette største by og Randers Kommune er en af de kommuner i landet, der har den største procentvise befolkningstilvækst. Ifølge Danmarks Statistik vil Randers i 2020 have 98.186 borgere og vil stige til 101.554 borgere over de kommende 10 år. Det betyder en gennemsnitlig forventet befolkningstilvækst på 337 borgere pr. år.

Flere store byggerier og nye bydele er på vej og væksten lægger pres på bl.a. at inddrage nye områder til byudvikling og omdanne og fortætte eksisterende byområder.

Flere virksomheder forventes at flytte til kommunen de kommende år og sammen med den stigende befolkningstilvækst skaber det et behov for nye erhvervs- og boligområder og stiller krav til infrastruktur, kulturliv, bymidterne, de rekreative muligheder og grønne områder.

I perioden 2020-2023 forventes det, at der vil blive bygget 350-400 nye boliger årligt, særligt etageboliger og rækkehuse.

 

By i udvikling

På konferencen vi blandt andet borgmester Torben Hansen tale om visioner og prioriteringer for Randers
Randers ligger optimalt i det østjyske vækstcenter, tæt på både Aalborg og Aarhus, og de gode trafikale muligheder, korte afstande til store dele af Jylland og smuk natur gør den til en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Hvilke visioner har man for Randers Kommune. Hvad kommer Randers til at fokusere på i fremtiden? Hvordan tiltrækker man flere borgere og virksomheder til byen, og hvordan skal Randers udvikles?

Også Jens Heslop, Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik, Randers kommune kommer på talestolen. Han vil tale om de konkrete planer og projekter 2020 – 2030
Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Randers Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvordan ser fremtidens Randers ud?

 

Ny bydel

Der gives også den nyeste status på Sporbyen Scandia, en ny bydel for to milliarder kr. Det er Steen Jørgensen fra Sporbyen Scandia, der går på talerstolen.
Randers’ gamle togfabrik på Toldbodgade øst for bykernen skal efter planen blive en ny bydel med plads til 1.000 nye boliger, kultur, erhverv, institutioner, caféer/restauranter og butikker. Projektet har fået navnet “Sporbyen Scandia”, og vil i alt udgøre 225.000 kvm. Hensigten er at opføre 150.000 kvm blandede boligformer og erhverv på op til 11 etager for en byggesum på omkring to milliarder kr. Togfabrikkens historie vil blive et bærende element i omdannelsen, og de gamle spor bevares som en del af et grønt strøg, der forbinder områdets fem planlagte kvarterer. De røde murstenshaller fra 1930´erne, som kan ses fra Udbyhøjvej, er udpeget som bevaringsværdige og kan indgå i nye funktioner i den nye bydel. Hvad er status for projektet? Og hvor langt er man i udviklingen af den nye bydel?

 

Byen til vandet
Programleder ved Randers Kommune Malene Lauge Nielsen, Programleder vil redegøre for status på byen ti vandet projektet, der skal inddrage havnen.
“Byen til Vandet” skal sikre sammenhæng mellem midtbyen og havnen via nye attraktive byggemuligheder ved vandet. Byrådet godkender forventeligt udviklingsplanen i februar 2020. Randers Havn flytter ud på nye arealer sydøst for den nuværende havn. Dette betyder, at havnen etapevis efterlader store arealer, der sammen med andre ubebyggede arealer kan anvendes til byudvikling i den unikke flodnatur. 580.000 kvm store arealer langs Gudenåen samt dele af Randers Havn skal sammen skabe en attraktiv bydel tæt på bykernen i et område, der i dag er præget af industri.

Med ”Byen til Vandet” sammentænkes byudvikling med klimatilpasning og infrastruktur. Det forventes, at der både skal være plads til kultur, kontorer, kreative erhverv, boligudvikling og rekreative muligheder. Hvad er visionen for ’Byen til vandet’. Hvad er planerne for de forskellige delområder, og hvilke muligheder skaber det for byen? Hvad er tidsperspektivet? Hvilke fordele giver sammentænkningen af byudvikling og klimasikring for området samt for Randers?

 

Boliger i Vorup 
Caja Brandt Rosenkvist, Leder af projektudvikling og Torben Dalby Ravn, Projektleder, begge fra for Birch Ejendomme, vil redegøre for deres visioner om godt 200 nye boliger i Vorup.
I området ved Møllestensvej, Blegen og Hviidsvej på sydsiden af Gudenådalen, er der planer om at opføre 230 boliger fordelt på 2-4 etager. Den forventede byggestart er november 2020 og man estimerer, at projektet vil stå færdigt i september 2022. Hvad er planerne og status for projektet? Hvordan vil det komme til at se ud og hvem forventer man, at boligerne vil henvende sig til?

 

Brotoften: Hotel og lejligheder ved Gudenåen
Der er planer om et helt kompleks af lejligheder og et enkelt hotel på Brotoften

Det er planen at opføre et hotel på 10 etager og og punkthuse med i alt 300 lejligheder ned til Gudenåen. På øverste etage af hotellet er der overvejelser om at etablere et restaurantområde samt konferencefaciliteter. Derudover skal der også være spa- og wellness-faciliteter. Man forestiller sig, at den unikke beliggenhed ned til vandet, vil bidrage til at tiltrække turister til i samspil med regnskoven og naturen. Hvad er planerne og status for projektet og hvilken betydning vil det få for Randers?

 

Kaserneområdet

En by i byen – det er planerne med hele kaserneområdet. Den gamle Randers Kaserne indeholder nu ca 100 højkvalitets PFA boliger. Mange flere boliger er på vej. Hertil liberalt erhverv, kommende butikker, restauranter, kulturtilbud og meget mere omkring en central rambla fra øst til vest – i alt 66.000 kvm nybyggeri, der sammen med 22.000 kvm bevaringsværdige, nyistandsatte historiske kasernebygninger er meget langt i transformationen til en ny bydel – en By i Byen.