Af John og Kamilla G. R. Jespersen, Kalvevasen 25, 8970 Havndal

Den udvikling, der er i Udbyhøj, er udelukkende drevet af frivillige kræfter som Kim Møller og andre lokale ildsjæle. Det er herfra, idéer og projekter opstår. Uden ildsjæle og opbakning fra de lokale politikere ville alt være dødt herude på landet.

Desværre er kampen for at udvikle lokalsamfundet næsten konstant forbundet med kommunale benspænd takket være en forvaltning, der tilsyneladende ikke kan se det potentiale, der er i udviklingen af turismen i det naturskønne område ved indsejlingen til Randers Fjord.

Det virker som om, at de ansatte i forvaltningen ikke har det fjerneste kendskab til områdets kvaliteter. Måske fordi de aldrig har besøgt området, måske fordi de er bosat i en anden kommune og ikke kommer forbi på den daglige køretur mellem deres hjem og Laksetorvet.

Heldigvis er de lokale folkevalgte oppe på dupperne, og der er glædelig vis også opbakning fra andre medlemmer af Randers Byråd, blandt andre Bo Ratz fra Nye Borgerlige, der støtter op om Kim Møllers betragtninger og giver ham ret i, at Udbyhøj Havn og området omkring har et stort, uudviklet potentiale, der står klar til at blive udnyttet.

Det kan ikke passe, at Randers Kommune kun skal være kendt for vindmøller, solceller og miljøsvineri af den værste skuffe. Her står den kedelige historie om den lurende miljøkatastrofe omkring Nordic Waste langt fra alene. Her i området er vi dagligt vidner til, at der i stor stil bliver kørt tungmetalholdigt slam ud på markerne tæt på tre lokale drikkevandsboringer.

Fra lavbundsjorderne i området kan vi blot se til, at urenset overfladevand går direkte i kanalerne og strømmer ud i fjorden. Det er intet under, at fiskene forsvinder, og at turisterne, hvis der ikke bliver gjort noget ved sagen, kommer til at stå på badestranden og kigge på en fjord, der er fuldstændig død. Så kan vi snart pille det blå flag ned.

Når det gælder spildevandsslam, udmærker Randers Kommune sig desværre ved at være en af landets største aftagere af slam, som benyttes som gødning på markerne. Det er stærkt bekymrende i og med, at rensningsanlæggene, ifølge Avisen Danmark, først i efteråret 2021 begyndte at måle, hvor store mængder PFAS-stoffer, slammet egentlig indeholder.

Det er på tide, at svineriet ophører, og at vi i stedet satser på at markere Randers som en skøn plet på landkortet, som er værd at besøge, og som bringer positive oplevelser med sig.

Lad os få sat gang i helhedsplanen for Udbyhøj Havn og få bygget seks ferieboliger i to etager, som en investor og en entreprenør stod klar til at bygge. Her gik projektet i vasken, fordi kommunen havde en gammel aftale med Danmark Naturfredningsforening om ikke at bygge højere end 6,5 meter. I dag er området byzone, og derfor burde det ikke længere være noget problem at bygge i 8,5 meter.

Lad os ligeledes komme videre med vores eget ferieboligprojekt Skansehusene, der vil være et naturligt bindeled mellem Udbyhøj by, havn og den skønne natur i Sødring-området. Forvaltningen anbefalede for nylig et nej til at arbejde videre med projektet, men heldigvis kiggede politikere i erhvervs- og planudvalget projektet efter i sømmene, og et flertal på fem stemmer mod to gjorde, at projektet stadig har en fremtid.

Her lever projektet blandt andet fint op til planlovens kriterier om, at sommerhusene skal ligge i sammenhængende områder i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er turistmæssigt potentiale.

Forvaltningen har i sin afvisning af projektet påpeget, at området befinder sig inden for udpegninger i Kommuneplanen som lavbund med fare for oversvømmelse, hvor der ikke bør planlægges for ny bebyggelse.

I Randers Kommunes eget ”spændende” boligprojekt på Færgevej i Udbyhøj Vasehuse er der tilsyneladende ingen ko på isen. Her lægges der ifølge lokalplanen op til, at der opføres 21 dobbelthuse på et areal på 1,6 hektar med en byggehøjde på 8,5 meter. Byggeriet ligger i fugleflugtslinje 240 meter fra vores eget projekt Skansehusene. Her undrer det os, at der i modsætning til vores projekt ikke er noget problem med at bygge i kote 3.

Hvis vi ikke lykkes med Skansehusene, er Randers Kommune som en sidste udvej i øvrigt velkommen til købe jorden. Bare det bliver til gavn for området. For det er på tide, at Randers Kommune begynder at investere nogle flere kræfter i at udvikle turismen, også uden for byskiltene i den store by.