Jordrensningsvirksomheden Nordic Waste skal betale for oprydning af jordskred, lyder det fra miljøminister.

Af /ritzau/

Der er ”to klare påbud” på vej fra myndigheder til jordrensningsvirksomheden Nordic Waste i Randers.

»Et påbud om at være med til at rydde op og sikre miljøet. Og et andet om med kort frist at stille en markant, økonomisk garanti, der skal sikre, at der er midler til at betale for oprydningsarbejdet,« siger miljøminister Magnus Heunicke (S) til Ekstra Bladet.

Efterårets store regnmængder betød store jordskred på virksomhedens grund.

I begyndelsen af december udviklede det sig voldsomt. Siden er der blevet kæmpet for at forsøge at inddæmme det.

Det er en alvorlig sag, fordi forurenet jord fra virksomheden kan ende i Alling Å og potentielt skade vandmiljøet helt ud i Randers Fjord. Alling Å ligger cirka 22 kilometer nedstrøms fra skadestedet.

Det mener også Randers’ borgmester, Torben Hansen (S), der i en skriftlig kommentar til Ritzau fortæller, at kommunen fortsat er i gang med at afværge en større miljøskade i Alling Å.

»De dygtige folk, der arbejder på stedet, er indtil videre lykkedes med at holde jordskreddet i skak og med at undgå, at overfladevand bliver blandet med å-vand,« siger Torben Hansen.

Borgmesteren forklarer, at frostvejret har forsinket jordskreddet på overfladen, men under overfladen fortsætter skredet ligesom før.

Frosten har givet kommunen tid til at få ryddet op på området, og pumperne og skadestedet er fortsat overvåget hele døgnet.

»Nu skal vi se fremad mod et kommende tøvejr, som kan ændre hele situationen. Der kommer mere vand, men vi er godt forberedte. Vi er langt fra i mål endnu, og vi skal fortsætte med at pumpe vand og køre jord væk,« siger Torben Hansen.

I midten af december forlod Nordic Waste selv opgaven med at få jordskreddet under kontrol. Det var ikke længere ”forsvarligt at opholde sig i området”, lød det. Siden har Randers Kommune stået med ansvaret.

Men det er Nordic Waste, der er ”skadevolderen”, og derfor skal det sikres, at ”det ikke bliver skatteyderne, der skal betale”, lyder det fra miljøministeren.

»Vi har et klart, lovfæstet princip i Danmark om, at forureneren betaler. Det står direkte i miljøskadeloven. Det er et klart og ufravigeligt princip,« siger Magnus Heunicke til Ekstra Bladet.

Nordic Waste opsagde i slutningen af december cirka 30 medarbejdere, fordi driften igennem en længere periode har været indstillet.

Det skyldtes ”det intensive opbremsningsarbejde med jordskreddet og den efterfølgende store ødelæggelse af Nordic Wastes arealer og bygninger”, lød det i en pressemeddelelse.