Stop de nationale test, medmindre det er obligatorisk for skolen, er den politiske anbefalingen til kommunens skoleledere.

Det besluttede et enigt skole- og uddannelsesudvalg på sit møde den 5. maj 2020.

Forslaget, som var blevet stillet af Socialdemokratiet og SF, gik i al sin enkelthed ud på at anbefale Randers Kommunes skoleledere ikke at gennemføre de nationale test, med mindre det er obligatorisk for den enkelte skole.

Fra Christiansborg er der truffet beslutning om, at det er frivilligt for de fleste skoler, om de vil gennemføre de nationale test. Undtaget er de skoler, som er blandt de 20%, hvor det er bestemt, at gennemførelsen skal være obligatorisk. I aftalen fra Christiansborg er det bestemt, at det er skolelederen på den enkelte skole, som skal træffe den endelige beslutning, om de nationale test skal gennemføres eller ej.

Men testene giver ikke et præcist billede af elevens dygtighed, og udvalget er derfor enige om, at vi skal afvente, at der udvikles tests i bedre kvalitet. Vi ser hellere, at tiden bruges på god undervisning. Randers Kommune har også tidligere søgt om fritagelse fra de nationale test.

Fra udvalget er der nu sat en politisk retning og en klar anbefaling, som vi håber, kommunens skoleledere vil lytte til.

Steen Bundgaard (Formand) og Lise-Lotte Leervad Larsen (S) og Rose Lykke Yde (SF) medlem af Randers Byråd og medlem af skole og uddannelsesudvalget