Mogens Nyholm, byrådsmedlem for Radikale Venstre, vil have hurtigbane til busser på den trafikerede Aarhusvej, der er en af de vigtigste indfaldsveje til og fra busterminalen og han får nu støtte fra den radikale folketingsgruppe

 

Det er Andreas Steenberg, politisk ordfører og finansordfører, fra Radikale Venstre på Christiansborg, der vil tage forslaget med til de kommende infrastrukturforhandlinger, der forventes at starte senere på foråret.

Mogens Nyholm, medlem af Udviklingsudvalget i Randers Byråd, kræver nemlig nu at Folketinget investerer i anlæggelsen af en hurtigbane til busser på en af de mest trafikerede indfaldsveje i Randers: Aarhusvej.

Kravet kommer forud for de kommende forhandlinger på Christiansborg om infrastruktur og støttes af Radikale Venstres folketingsgruppe.

”Bustransport er vigtig for mobiliteten i Randers. Derfor er det bekymrende, at flere af vores busser, som kører til og fra busstationen, står stille i trafikpropper på de trafikerede indfaldsveje. Det gør det mindre attraktiv at vælge bussen. Derfor mener jeg, at det er oplagt at investere i anlæggelsen af hurtigbaner til busser på de vigtigste indfaldsveje. Trafikken på Aarhusvej og over Randersbro er særlig problematisk, og det vil være oplagt at starte med denne strækning. Jeg ser dette BRT-initiativ som en forløber i en plan, der på længere sigt skal ende ud med, at Randers kommer med på Letbanen ”, siger Mogens Nyholm.

Busser, der kører i sin egne baner, kører hurtigere, mere stabilt og med højere brugertilfredshed. Disse busser kaldes Bus Rapid Transit (BRT). Ideen er at sikre hurtig kollektiv bustrafik for passagerer ind til og igennem byen. Dermed passer BRT-busser perfekt til en stor købstad som Randers, der ifølge en analyse af trafikselskaberne Midttrafik, NT og Movia er oplagt som en by, der kan få gavn af moderne BRT-løsninger (se link nederst).

“Radikale i Randers Kommune ser også gerne, at der ved vores lokale motorvejstrækning – der er en af Danmarks ældste –  snart gøres noget ved støjgenerne for boligejere på strækningen. Tillige må der i de kommende år tages fat på, at motorvejstrækket belaster naturområdet Gudenådalen. Først BRT, og i nær fremtid skal fokus rettes på støjproblematikken og Gudenådales natur”, mener Mogens Nyholm.

Andreas Steenberg, finansordfører og politisk ordfører for Radikale Venstre, bakker op om forslaget:

”Jeg er født i Vorup og kender alt til den store trafik på Aarhusvej og over broen. Det er oplagt at styrke den kollektive trafik her. Randers er en dynamisk by med mange mennesker, der skal til og fra busstationen i Midtbyen via Aarhusvej og Randersbro. Derfor skal busserne til og fra Randers centrum være hurtige, pålidelige og indbydende. Jeg bakker fuldt op om Mogens’ vision om en hurtigbane til busser på Aarhusvej i Randers. Vi går til infrastrukturforhandlinger med de andre partier på Christiansborg med et krav om at Randers og andre kommuner skal have finansiering til at anlægge BRT-løsninger, og vi vil kæmpe for, at det bliver prioriteret i den endelige aftale”, siger Andreas Steenberg.

Finansieringen til projektet skal blandt andet findes til de kommende forhandlinger om grøn mobilitet. Det er regeringen, som indkalder til forhandlinger om fremtidens infrastruktur i hele landet. Forhandlingerne forventes at starte senere på foråret.

 

Fuld beskrivelse af BRT-projektet fra analyse af trafikselskaberne Midttrafik, NT og Movia mfl. på side 16 i dette link: https://www.moviatrafik.dk/media/8257/brt-katalog-seks-projekter-paa-tvaers-af-danmark.pdf

 

Fakta om BRT-projekt på Aarhusvej i Randers:

Overflyttede bilture: 150-200 bilture på en hverdag

– +8-11 % nye påstigere med BRT

– Forbedret regularitet 2 min. I myldretid

– 5 min. Reduktion i køretid i myldretid

– Sparet 45-60 tons co2-udledning fra overflyttede bilture

 

Økonomi:

247 mio. kr./ 63 mio. kr. pr. km i anlægsudgifter

– Heraf 27 mio. til stationer