I arbejdet med at adskille regnvand og spildevand, er opgaven i Vorup nu planmæssigt nået frem til krydset Kærgade og Vandværksvej. Der vil derfor de kommende 16 uger være trafikale ændringer

 

Bilister, der færdes via krydset Vandværksvej og Kærgade i Vorup skal forberede sig på at finde alternative ruter fra 8. april og frem til midten af juli. Krydset bliver nemlig lukket fuldstændig ned på grund af kloakarbejde i Kærgade/Vorup.

 

Afbøder generne

I Vandmiljø Randers ved man godt, at lukningen af krydset vil betyde, at flere trafikanter vil blive generet, når de ledes ad Pramvej. Projektleder fra Vandmiljø Randers, Bjarne Svensson, anbefaler, at de lokale bruger deres lokalkendskab til at komme lettere omkring.

“Vi har valgt at skilte en midlertidig rute, men som de fleste ved, så finder trafikanter ofte på andre ruter selv – særligt de stedkendte. Beskeden fra os til beboerne på mindre befærdede veje er, at de for en stund kan forvente at aftage mere trafik end ellers”, lyder det fra Bjarne Svensson.

For at lette adgangen til bl.a. Sparekassen og Fakta laver Vandmiljø Randers en midlertidig indkørsel:

Mange kloakopgaver i Vorup

Igen i år arbejder Vandmiljø Randers på flere kloak- og klimaopgaver i Vorup – samtidigt. Opgaver der løser konkrete kloakudfordringer og er indbyrdes afhængige. Interne koordineringsmøder sikrer, at alle opgaver afstemmes i forhold til den overordnede plan.

“Det kræver detailplanlægning – uden tvivl. Vi forbedrer kloak- og regnvandssystemerne i Vorup gennem separatkloakering, kontrol af uvedkommende vand, renovering af eksisterende separatkloakerede områder og anlæg af diger, regnvandsbassin og skybrudsveje. Samtidig er vi i gang med en stor byggemodningsopgave på Møllestensgrunden, der bl.a. indebærer ledningsomlægning og flytning af en pumpestation. Vi håber, at beboerne i Vorup kan mærke, at vi gør vores bedste for, at de kan komme omkring. For vi kan desværre ikke indskrænke os mere, end vi allerede gør”, lyder det fra Ole Quorning, der er koordineringsleder og chef for Plan & projekt i Vandmiljø Randers.

Siden 2015 har Vandmiljø Randers stødt øget deres investeringer i forbedringer af kloaksystemet i Vorup, og i år forventer forsyningen at investere ca. 25 mio. kr. i bydelens kloak- og regnvandssystem.

 

FAKTA

Kloak- og klimaopgaver i Vorup:

 • Separatkloakering i Kærgade
 • Separatkloakering i Bøsbrovej
 • Separatkloakering i Nørresundbyvej
 • Separatkloakering i Løgstørvej
 • Separatkloakering i Gurrevej
 • Separatkloakering i Skivevej
 • Kloaksystem til byggemodning på Møllestensgrunden
 • Storkeengen (dige og regnvandsbassin)
 • Klimagader/skybrudsveje
 • Sanering af spildevandssystemer i Vorup
 • Indsats mod uvedkommende vand i en stor del af Vorup