For mig gør det.

På tirsdagens byrådsmøde var der mange rosende ord om biodiversitet og om, hvordan vi skal sikre, at naturen får bedre vilkår.

Og det var da rigtig dejligt at høre, at et flertal vil bakke op om naturen og om tiltag, der skal hjælpe truede dyrearter og forbedre biodiversiteten.

Men hvorfor så den overskrift?

Overskriften skal ses i lyset af et tidligere byrådsmøde, hvor flertallet ikke ville melde klart og tydeligt ud, at man vil gå ubetinget ind for en tømning af Tange sø. Ved en tømning af Tange sø og en fuld reetablering af Gudenåen på samme sted, havde byrådsflertallet med borgmesteren i spidsen en virkelig mulighed for at støtte biodiversiteten, så det batter.

Men nej, derfor klinger det hult i mine øre. Hvilke garantier får man for, at al snakken om biodiversitet og truede dyrearter i denne omgang ikke også er andet end varm luft?

Ingen, derfor klinger det hult.

 

Ole Gynther Heibøll Sørensen
Medlem af Velfærdslistens styregruppe