Et forslag fra Enhedslisten om at gøre al intern kollektiv transport i Randers kommune gratis blev stemt ned i byrådet i denne uge.

Det blev forkastet med 3 stemmer for og 28 stemmer imod.

Til gengæld var der opbakning til et ændringsforslag fra SF.

Det gik på at byrådet beder forvaltningen komme med beregninger på, hvad det vil koste, at gøre den offentlige transport i Randers Kommune gratis for unge under 25 år.

Desuden skal det undersøges hvad det vil koste, at udvide ordningen med pensionistkortet til at gælde alle grupper på overførelsesindkomster.