Folkemøde Randers 2021 vil give de byrådsmedlemmer, der vælges i november inspiration til at styrke borgerinddragelse og det lokale demokrati

 

Temaet for Folkemøde Randers 2021, der afvikles fra lørdag 11. september til fredag 17. september, er at inspirere til, hvordan de byrådsmedlemmer, der vælges ved kommunalvalget i november, kan styrke det lokale demokrati og borgernes inddragelse i beslutningsprocessen.

“Der er jo valgår, og derfor synes vi i Styregruppen og Eventgruppen bag Folkemøde Randers, at det var oplagt, at folkemødet skulle bruges til at inspirere det kommende byråd omkring lokaldemokrati og borgerinddragelse, som er det overordnede tema for alle til Folkemøde Randers”, fortæller formanden for Folkemøde Randers, Per Schultz-Knudsen.

Der lægges ud med et åbningsarrangement, der i år strækker sig over hele weekenden og byder på et festfyrværkeri af inspirerende indlæg og oplæg til debatter mellem alle, der deltager i arrangementet.

“Det er vigtigt for os, at folkemødet ikke udvikler sig til en del af valgkampen. Derfor har vi helt set bort fra lokale politikere – både byrådsmedlemmer, byrådskandidater og folketingsmedlemmer som oplægsholder i forbindelse med åbningsarrangementet, der i år strækker sig over hele weekenden. Til gengæld håber vi, at de lokale byrådsmedlemmer og -kandidater møder op for at lytte til oplæggene og på lige fod med andre borgere deltager i den efterfølgende debat”, konstaterer Per Schultz-Knudsen.

Oplæggene under åbningsarrangementet breder sig fra åndsfrihed over borgerinddragelse og lokaldemokrati og har lørdag titler som ”Demokrati er ikke pænt”, ”Alt det vi kan – når vi gør det sammen”, ”Er demokratiet i krise? Hvordan kan vi styrke demokratiet?” og ”Demokrati, der dur, begynder nedefra”, mens søndagen byder på ”Lokale fællesskaber – hvordan gør vi?”, ”Byudvikling med mennesket i centrum”, ”Udfordring: Hvordan får politikerne borgerne i tale om vigtige spørgsmål, inden beslutningerne træffes?”, ”Fra udtømning af de politiske ideer til reetablering af værdibaseret politik – også kommunalt” og ”Øget borgerengagement i by og opland – er der forskel?”.

Medarrangørernes aktiviteter

Resten af ugen byder på en række arrangementer, som medarrangørerne bag Folkemøde Randers hver for sig har arrangeret.

Allerede søndag lægger en forældregruppe til børn med handicap i samarbejde med Landsforeningen Autisme Randers i forlængelse af åbningsarrangementet ud med et møde med titlen ”Når pårørende får en stemme/Det gode samarbejde mellem pårørende og kommunen”.

“Medarrangørerne har frihed til selv at vælge temaet for deres arrangementer, så længe det holder sig indenfor begreberne lokaldemokrati og borgerinddragelse. Det betyder, at nogle af medarrangørerne har lagt sig tæt op ad den forestående valgkamp, og inddraget lokale politikere”, fortæller Per Schultz-Knudsen.

Socialdemokratiet afvikler således tirsdag aften en speeddating for spidskandidater til byrådsvalget, mens Tøjhuskvarterets Venner torsdag aften arrangerer et debatmøde med repræsentanter fra alle politiske partier og lister om borgerinddragelse og lokaldemokrati. Tirsdag eftermiddag har Kristendemokraterne arrangeret en debat mellem regionrådsmedlem Marianne Karlsmose, KD, og byrådsmedlem Louise Høeg, Venstre, om ”Sammenhængende patientforløb – hvordan kan samarbejdet mellem kommune og region styrkes?”

Mandag eftermiddag sætter 3F fokus på begrebet Working Poor og spørger ”Hvordan sikrer vi demokratiet i et samfund, hvor opdeling mellem rige og fattige øges?”.

Tirsdag aften er FOF og SAOF gået sammen om at sætte fokus på borgerinddragelse i Myanmar. Journalist på Danmarks Radio og ekspert i Myanmar og demokratiprocessen dér, taler om ”Oprøret i Myanmar – Generation Z og generalerne”.

Onsdag eftermiddag fortæller borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen om ”Samarbejde i et byråd til fordel for kommunen” hos Randers Amtsavis, der er arrangør, og onsdag aften sætter Enhedslisten fokus på ”Lokale foreningers møde og inddragelse af Randers Kommune og byrådspolitikerne”.

Folkemøde-ugen slutter fredag med sidste del af byrådsmedlem Bjarne Overmarks foredragsrække om 50 år i lokal, national og international politik og en politisk café arrangeret af SF.

De unge sætter deres præg

Hele ugen igennem spædes de politiske arrangementer op med en række aktiviteter, som Randers Ungdomsklub og Kaosambassaden er initiativtagere til.

I åbningsweekenden holder Kaosambassaden åbent hus med en række aktiviteter for unge, og hele ugen vil der være udstillet kunstværker og fotografier, hvor unge udtrykker deres håb til det nye byråd.

Mandag til onsdag arrangeres en fodboldturnering på Jens Otto Krags Plads. Onsdag vil brandkadetter fra Randers Ungdomsskole også dukke op på pladsen med deres brandbil for bl.a. at vise, hvordan de kan gribe ind, hvis noget lignende skulle ske på banen, som det der skete med Kristian Eriksen under det danske fodboldlandsholds første EM-kamp.

Tirsdag vil det nye Randers Fælleselevråd benytte Folkemøde Randers til at mødes for første gang, og fortælle om aktiviteter og planer for fremtiden, og torsdag arrangeres der en bagedyst i Underværket.

“I betragtning af, at forberedelserne til Folkemøde Randers 2021 har været besværliggjort af corona-restriktionerne, så vi har været nødt til at holde online-møder, og kun har kunnet mødes fysisk til de sidste par møder, er jeg utrolig stolt på medarrangørernes vegne over det program, som vi i fællesskab har fået sammensat. Jeg håber virkelig, at borgerne i den uge vil prioritere deres tid, så de kan deltage i så mange af de spændende debatter og dermed være med til at inspirere det nye byråd”, fastslår Per Schultz-Knudsen.

 

———————————————————————————-

En del af Folkemøde Randers 2021 vil i lighed med sidste år blive livestreamet. Der er dog endnu ikke overblik over, hvilke arrangementer det kommer til at gælde for. Det vil senere fremgå af Folkemøde Randers’ hjemmeside folkemøde-randers.dk.