I forbindelse med vedtagelse af Infrastrukturplan 2035, gav samtlige partier i Folketinget deres opbakning til, at 2022 skal være Cyklens År. Konkret kommer det til udtryk ved, at der i 2022 er afsat 400 mio. kr. til cykelinfrastruktur i hele landet. Halvdelen af dette beløb i form af en pulje til medfinansiering af kommunale cykelstiprojekter.

Partier og lister i Randers byråd har al mulig grund til at kopiere Folketingets enighed om en styrket indsats for flere cyklister – ikke mindst af hensyn til bilisterne. Det er jo sådan, at hver gang gode cykelforhold flytter en bagdel fra sæde til saddel, bliver der mere plads til de øvrige bilister.

Trængselsproblemer på og omkring Randersbro er velkendte. Mindre kendt er det, at 37% af bilture over Randersbro har en længde på under 5 km, og 56% har en længde på under 15 km. Erhvervskørsel indgår ikke i disse tal.

Skabes der gode forhold for cykling – dvs. trygge og sikre ruter med en høj fremkommelighed – vil en stor del af disse ture blive foretaget på cykel eller elcykel.

Vi behøver ikke vente ti år på, at en Klimabro fordeler trængslen omkring Randersbro, og vi skal ikke acceptere, at der rykkes træer op og inddrages grønne arealer for at skaffe flere P-pladser.

Cyklen er et mageløst transportmiddel. Investerer byrådet i bedre forhold for cykling, vil dette gavne trængselsramte og P-plads søgende bilister; give massive besparelser på sundhedsudgifter og naturligvis også være godt for klimaet.

Det kommende budget vil vise, om vi har de rigtige byrådspolitikere. Hvis ikke er der med KV21 snart en lejlighed til at foretage nødvendige udskiftninger.

 

Jens Peter Hansen
Formand for Cyklistforbundet Randers
Asfergvej 13, Hvidsten

8981 Spentrup