Flemming Kloster Poulsen, der har været præst i Sct. Mortens kirke gennem 14 år, har de sidste fem år haft embede i Den danske Kirke i London – og det giver livet en helt anden dimension, fortæller han

 

PIA ASVIG IVERSEN

pia@dinavis.dk

 

Der er kontinuerligt omkring 50.000 danskere bosat i London. Nogle i kort tid andre har slået sig ned permanent. Fælles for dem alle er, at de har brug for den lille sikre havn, som kirken er, når man er udenfor Danmarks grænser.

Og man kan vel betegne Den danske Kirke i London som en åndelig ambassade.

“Ja det er nok ikke helt forkert”, siger Flemming Kloster Poulsen.

“Mange danskere har brug for den tradition, som Den danske Folkekirke står for. Og specielt når der er dåb, konfirmation, vielse og bisættelser”, fortæller præsten.

Hele verden kommer til Den danske Kirke midt i metropolen blot halvanden times flyvetur fra Danmark. Mange danskere har giftet sig med enten en brite eller én med anden nationalitet, der også er bosat i London.

“London er jo en ekstrem international by. Og det mærker vi også her hos os i kirken. Det giver en helt ny og inspirerende dimension til livet”, synes Flemming Kloster Poulsen.

 

Er der for danskerne

Den danske Kirke i London åbnede første gang i 1696. Siden 1952 har den haft adresse ved Regent’s Park tæt på Camden Town, som rigtig mange kender og elsker at besøge. Og den randrusianske præst tager gerne tre-fire år mere som ambassadør for den danske folkekirke.

“Som et lille stykke Danmark” – sådan kan man betegne Den danske Kirke i London. Her kan danskere søge støtte og råd i spørgsmål, af mere eller mindre åndelig karakter, de støder på i hverdagens London.

“Når det handler om de store ting i livet – vielser, dåb, konfirmation og begravelser betyder tradition meget for mange danskere”, siger Flemming Kloster Poulsen.

“Her er det vigtigt, for at de der har slået sig ned udenfor landets grænser, kan søge mod det velkendte. Det er her Den danske Kirke har sin berettigelse. Danskerne søger det, de er vokset op med. Og som en ældre kvinde sagde til mig, da vi talte om hendes begravelse: Jeg vil gerne gå ud af livet på samme måde, som jeg kom ind”.

Flemming Kloster Poulsen har nu været i embedet i London i fem år. Og det var efter 15 års præsteembede i Himmerland og 14 år i Sct. Mortens Kirke i Randers, at han havde lyst til forandring i sin præstegerning.

“Jeg var super glad for at være i Sct. Mortens Kirke, men syntes også, jeg havde været længe nok det samme sted. Alting har jo sin tid, og på et tidspunkt skal man skifte. Så kom muligheden for at søge det her, og jeg syntes, det lød spændende”.

Men ét er forventninger, et andet er om disse bliver indfriet.

“Jeg havde en forventning om, at det jobmæssigt ville være det samme, men selvfølgelig med andre elementer ind over. Og at kirken ligger midt i London, giver jo nogle andre dimensioner til jobbet. Jeg møder hele tiden folk fra hele verden og det er vildt, vildt inspirerende for mig”, fortæller Flemming Kloster Poulsen, over telefonen fra London.

Det at der kontinuerligt er 50.000 danskere i London, gør at Flemmings menighed er kæmpe stor. Kirken bruges af turister, backpackere, au-pairs, udstationerede og fastboende.
Det har både sine fordele og ulemper.
”Der er stort gennemtræk af folk i kirken, og jeg kunne ind imellem godt ønske mig en større fast menighed, for det giver udfordringer. Men det er nu en gang sådan, det er. Og når nu danskerne er gift med andre fra store dele af verden, forestår jeg ofte dåb, vielser og bisættelser på engelsk, for familiemedlemmernes skyld. Men gudstjenesterne om søndagen foregår altid på dansk. Og de foregår på samme måde som i Danmark”, fortæller han.
At flytte til et nyt sted, trigger noget i den erfarne præst.
”Du får et andet perspektiv på livet, og du ser dine oplevelser i et andet lys. Der er så mange andre sider i livet, som du pludselig stifter bekendtskab med. Det er meget stimulerende”, siger han.

Historisk

Der er mere end 50 udlandskirker i verden. Den Danske Kirke i London adskiller sig fra de andre ved at have til huse i en historisk kirkebygning – St Katharine’s er en 200 år gammel, neogotisk kirke i Regent’s Park. Menigheden leaser kirken af Crown Estate, som ejer de fleste bygninger omkring Regent’s Park. Kirken tilhørte oprindelig en stiftelse, opkaldt efter helgeninden Sankt Katarina – deraf navnet, St Katharine’s.

På mange punkter hører Den danske Kirke i London ind under Den danske Folkekirke. Men økonomisk er den selvfinansierende, på samme vilkår som andre kirker derovre.

”Så vi skal selv skrabe pengene sammen”, pointerer den randrusianske præst.

Det sker ved at søge fonde og så ved private donationer.

Andre lande har også kirker i København – her er blandt andet en fransk, engelsk, polsk og tysk kirke.

Den danske Kirke har et nært samarbejde med Den danske Ambassade i London – de to institutioner har hver deres profil og arbejdsområder, men arbejder alligevel sammen.

Og da Danmark skulle spille semifinale mod England på Wembley, og danske fans fra Danmark ikke måtte rejse ind i England, skulle Flemming Kloster Poulsen mobilisere de af hans menighed, der havde lyst til at træde til på lægderne på det engelske nationalstadion.

”Jeg meldte mig hurtigt til opgaven, men det blev hurtigt klart at DBU selv kom til at stå for billetsalget. Men jeg var af sted, for vi skulle jo som lokale danskere bakke op”, fortæller han.

Han måtte betale 1.500 kroner for en billet, men det var det hele værd. Der var 6.000 danskere fra England inde at se kampen – mange af dem Flemming Kloster Poulsen ser regelmæssigt i kirken.

Flemming har sin hustru Hanna med sig til London. Hun er sygeplejerske og arbejder freelance både i London og herhjemme – derudover er hun involveret i store dele af kirkens arbejde. Parrets fem børn er voksne, og da der jo ikke er lang rejsetid mellem London og Danmark, klarer familien sagtens at holde kontakten ved lige – også i årene fremover, da Flemming har tænkt sig at blive tre-fire år endnu.

En embedsperiode strækker sig som regel over fire år.

 

Ny inspiration til forfatterskab
Flemming Kloster Poulsen er også forfatter ved siden af sin præstegerning. Han har udgivet fire bøger – den sidste i juni i år. Den hedder ”Se op og elsk verden” – en tekst han så malet med graffiti på en jernbanebro i London. Bogen er korte fortællinger om liv, tab og tro. Fortællinger han har fået i sin tid som præst i London.

”Jeg henter meget inspiration fra livet som præst her i London og i Danmark, bl.a. er der fortællinger fra Randers. Jeg prøver at skrive meget bredt og alment, og bogen kan sagtens læses selvom man ikke er troende. Jeg skriver til alle, der måtte have interesse i de tre temaer. Bogen har fokus på det ekstensielle, hvordan det er at være menneske og det at slås med de vanskelige ting i livet. Og om hvordan tro kan spille ind som en ressource”, fortæller han.

Udover sine bøger har han produceret 42 videofortællinger “Historien bag ordet”, der kan ses på internettet.

I Randers var Flemming Kloster Poulsen også kendt for sine ølkasse-fortællinger. Han gik rundt i byen til et nyt sted hver gang og fortalte beretninger og livet, troen og eksistensen. Det kunne for eksempel være på et værtshus. Og selvom han har taget øl-kassen med sig til London, bruger han den ikke, men har fundet mange andre måder at fortælle historier på.

”Mine ølkasse-fortællinger hørte til i Randers, og det var sjovt dengang, nu finder jeg nye veje for historierne”, siger han.

 

Lidt om Den danske Kirke i London

– Da danskerne overtog kirken i Regent Park, blev den gennemrestaureret. Kong Frederik og Dronning Ingrid deltog i 1952 i indvielsen. Denne historiske ramme understreger, at der har været dansk kirke i London i århundreder.
– I 1696 indviedes den første danske kirke på Wellclose Square ved Tower. Denne kirkebygning blev afhændet i 1868. Derefter afholdtes der i mange år gudstjenester i et af de kongelige kapeller, Marlborough House Chapel. At den danske menighed fik denne mulighed, skyldtes ikke mindst velvillighed af den senere dronning Alexandra, der var danskfødt. Under 2. verdenskrig og i årene frem til 1952 blev der holdt danske gudstjenester i Den Svenske Kirke i Harcourt Street samt i St. Clement´s Danes.
– Efter oprettelsen af Dansk Sømandskirke i fremmede havne i 1867 var der en selvstændig sømandskirke i London. Den solgte man i 1985, hvorefter St Katharine’s også er hjemsted for sømændene. Den Danske Kirke i London er derfor i dag også en sømandskirke i organisationen DSUK, Danske Sømands- og Udlandskirker.