I det budgetforlig, der er indgået for Randers Kommune, er der afsat penge til flere vejprojekter.

Blandt andet skal Højsletvej udvides, hvilket der er afsat fem millioner kroner til i 2022 og 23.

I Harridslev afsættes der 2 mio.kr. til at Vangvejen omdannes til en 2 minus 1 vej fra Bækengen til Højvangsvej.

I Randers er der i 2023 afsat 2,5 mio. kr til lysregulering i krydset Enghøj Alle – Hobrovej.

Desuden ønsker aftalepartierne, at der i 2022 gennemføres en analyse af trafikken i Spentrup med henblik på at kortlægge farlige og uhensigtsmæssige steder, og at forvaltningen på den baggrund kommer med forslag til, hvordan disse forhold løses.