I denne måned vil Houmeden og Erik Menveds Plads i Randers gennemgå en forvandling.

Nye bænke, nyt effektlys og flere træer skal højne kvaliteten af bylivet samt løfte og styrke områdernes identitet.

Forskønnelsen i Houmeden og på Erik Menveds Plads blev vedtaget som del af den strategiske plan fra 2019, for udvikling af Randers midtby.

I budgetaftalen 2021-2024 er indsatsen for midtbyen blevet yderligere prioriteret med fire millioner kroner årligt.

Det er samlet 12 millioner, som skal være med til at skabe udvikling i den historiske midtby.