Familiehuset i Brødregade, som til daglig er til rådighed for alle forældre med babyer og små børn, har modtaget en donation fra foreningen Soroptimist International Randers, som netop har fokus på at forbedre forhold for kvinder og børn, i hele verden

 

Med økonomiske midler til Familiehuset i Randers City, ønsker de især at være behjælpelig med tiltag som kan gavne mødre og børn, som for eksempel ikke måtte have de økonomiske ressourcer til at søge hjælp og rådgivning i for eksempel familierådgivning, amning eller lignende.

Soroptimisterne i Randers har igennem årene doneret penge til at forbedre kvinders og pigers vilkår både lokalt, nationalt og internationalt.

Lene Toftegård Nielsen, præsident og Charlotte Friis fra SI Randers har netop overrakt donationen på 10.000 kr. til Familiehuset i Brødregade 36.

Pengene til donationer kommer fra klubbens arrangementer og aktiviteter. I 2021 har det været

’NATUR på hjul’ – et cykelløb eller rettere en cykeltur. Alle kan deltage, hvad enten det er på lille/stor cykel, elcykel, i klapvogn eller trækvogn. Det vigtigste er at være sammen og opleve den smukke natur langs Gudenåen. ’NATUR på hjul’ bliver arrangeret igen 12. Juni 2022.

I september var Soroptimisterne i Fritidscenteret, hvor det traditionsrige ’Loppemarked’ blev afholdt. Der var rigtig mange mennesker forbi og købe nogle af de mange spændende effekter, som Soroptimisterne havde til salg. Loppemarkedet kan igen besøges 24. September næste år.

”Vi er rigtig glade for at kunne donere penge til Familiehuset. Det er et rigtig dejligt sted i Randers City for mor/barn. Vi vil gerne, at vores donation gør det muligt at lave forskellige arrangementer, der kan gøre en forskel for kvinder og børn i Randers og gerne familier med særlige udfordringer””, fortæller Lene Toftegård, Præsident SI Randers.

 

Falder på et tørt sted

Økonomien for familiehuset er stram, og midlerne rækker kun til driften. Omkostninger til husleje og daglig vedligeholdelse dækkes alene af Randers Kommune og Randers

Cityforening. Derfor er mulighederne for at udvikle stedet yderligere og etablering af events, meget små.

Familiehuset har med stor succes tidligere afholdt forskellige typer af arrangementer og events for bl.a. barslende mødre, som er et vigtigt tiltag til at kunne afhjælpe udfordringer hos bl.a. nybagte mødre.

”Der er potentiale for flere arrangementer med fagpersoner, som kan hjælpe, støtte og rådgive alle typer af forældre, med forskellige tvivl og udfordringer omkring deres barn og det og at blive forælder. Dette kan nu blive muligt med denne donation, da vi kan få mulighed for at købe flere sessions ind fra relevante fagpersoner, som kan blive et gratis tilbud brugere af familiehuset. Særligt vil vi række ud til dem, som måtte have særligt behov for dette”, pointerer Julie Nygaard Nielsen, der er Frivillig Familiehuset.                                                                                                   pi

 

Om Soroptimist

Soroptimist er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter

arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status.

På verdensplan er der ca. 71.200 medlemmer i 2946 klubber fordelt på 121 lande. I Danmark startede den første klub i 1936 i København. I Danmark er der ca. 1.350 medlemmer i 53 klubber.

Hver klub repræsenterer en bred vifte af alle erhverv. Det giver derfor et omfattende netværk til andre aktive kvinder at være Soroptimist. De arbejder for menneskerettigheder via praktiske projekter for alle og bidrager til at forbedre kvinders og pigers vilkår.

 

 

Om Familiehuset

Familiehuset er beliggende i Brødregade 36. Driften varetages af Randers Cityforening, som modtager et huslejetilskud af Randers Kommune. For familiehusets daglige virke er der et par frivillige hænder bestående af Julie Nygaard og Intersport.

Familiehuset er forbeholdt forældre med babyer og små børn. Her kan man holde en pause, amme eller skifte en ble. Der er mikroovn, pusleplads, siddepladser og legemuligheder.

 

Åbningstiderne:

Mandag-fredag 10-17.30

Lørdag 10-14

Søndag lukket