Det er planen, at beboere i etageejendomme selv skal hente grønne poser til madaffald på Randers Affaldsterminal, menes andre stadig får dem leveret.

Randers Kommune planlægger nu at tilrettelægge uddelingen af grønne poser som en kombineret løsning de kommende to år.

Det betyder at, beboere i etageejendomme og ejendomme med fællesløsninger på et tidspunkt i 2022 bliver bedt om selv at hente de grønne madposer på Randers Affaldsterminal.

I landområder omdeles de grønne poser med hjælp fra skraldemændene, mens der fortsat omdeles som hidtil i alle byområder med tæt bebyggelse.

Det står i det seneste referat fra Miljø- og teknikudvalget.

Vænnet sig til grøn pose

Der er foretaget forskellige vurderinger i løbet af 2021 på effekten af de grønne madaffaldsposer, herunder affaldsanalyser, der viser, at kvaliteten og mængden af madaffaldet falder, hvis borgerne ikke har madaffaldsposerne til rådighed.

Desuden har borgerne vænnet sig denne service og vil opfatte det som en serviceforringelse, hvis der ikke fortsat sker uddeling, lyder det fra embedsfolkene til politikerne.

Og eventuelle besparelser vil være minimale, lyder beregninger.

Forvaltningen foreslår, at ændringen i uddelingen af grønne poser gennemføres i 2022 og 2023, hvorefter det tages op til overvejelse i forbindelse med det kommende udbud af affaldsindsamlingen i Randers.

Kijo