Sct. Georgs Gildet i Randers har med tre måneders mellemrum fejret to gildebrødre, der har været medlem af Sct. Georgs Gilderne i Danmark i 50 år.

Fejringen skete i gildehallerne 10. november 2021 for Aage Donsig og den 9. februar 2022 for Aage Andersen.

De to jubilarer fik overrakt 50-års nålen og en hilsen fra Landgildeledelsen af gildemester Birthe Norring-Agerskov.

I eftergildehallerne var der mange taler og hyldest til de to jubilarer.

Begge jubilarer har forud for deres gildetid været aktive i spejderbevægelsen. I Sct. Georgs Gildet i Randers yder de stadig en aktiv indsats.

Aage Donsig blev fejret 10. november sidste år, og modtog ligeledes nålen af gildemesteren. Privatfoto