Af Pia Moldt, på vegne af budgetpartierne, Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ Folkeparti, SF, Radikale Venstre og DF

Med budgetaftalen for budget 2022-25 besluttede aftalepartierne: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF, Radikale Venstre og DF at bevilge 0,5 mio. kr. til opstilling af den gamle Randersskulptur springvandet Iguanbryderne på pladsen foran Tinghuset i Randers.

Aftalepartierne er glade for, at der er sikret finansiering til dette kulturhistoriske vandkunstværk, som også har lokalhistorisk værdi. Dette er lykkedes på initiativ fra Foreningen for By- og Landsskabskultur, og ved en gruppe af lokale borgeres indsamling af midler fra forskellige fonde ligesom lokale virksomheder, pengeinstitutter og Randers Kommunes kunstfond har bidraget økonomisk til projektet.

Iguanbryderne er udført af Randerskunstneren Niels Holm. Det er den tredje ældste skulptur i Randers og den blev opstillet i 1908 på den daværende Frederiksplads, nu Østervold.

Skulpturen har gennem tiden været udsat for lidt af hvert. En livlig og årelang debat blandt andet om dens kunstneriske kvalitet. Fortællingerne er også, at iguanens hoved forsvandt under de omfattende strejker i 1922, hvor Frederiksplads var et lokalt samlingspunkt, og under besættelsens protester mod sortbørshandel ”badede” Scandiasmedene til skræk og advarsel et par sortbørshajer i springvandet.

Skulpturen blev taget ned i 1962 i forbindelse med etableringen af Østervold og opsat ved Randers Stadion i 1964 og indtil 2012. Siden da har kunstværket stået i depot.

For mange Randrusianere er den således en vigtig del af den lokale historie, som vi identificerer os med. Siden den blev taget ned og sat i depot, har der været et udbredt folkeligt ønske om, at få skulpturen tilbage i bybilledet.

Og nu med forårets komme går genopstillingen af springvandet i gang med planlagt indvielse i Randers Festuge i august måned.

Det er værdifuldt, når kommune, erhvervsliv, foreninger og borgere står sammen om projekter, der kan sikre og synliggøre vores fælles kulturarv. Budgetpartierne siger tusind tak for denne indsats.