Der er øget efterspørgsel på sociale aktiviteter hos Mødrehjælpen.

Nedlukningerne under pandemien ramte i særlig høj grad de udsatte og sårbare familier, der i forvejen har et lavt socialt aktivitetsniveau. Børnene savner fællesskaber, og forældrene har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen.

Hos Mødrehjælpen i Randers har man oplevet en stigning i efterspørgslen på aktiviteter. Stimuli-midler øger oplevelsesmulighederne, men mangel på frivillige gør det svært at afholde aktiviteterne.

Socialt afskåret

Under Covid-19-pandemien blev de fleste socialt afskåret fra en normal hverdag. Nedlukningen har været ekstra svær at håndtere for de sårbare familier, og kombineret med de stigende forbrugerpriser er det svært at finde mentale og økonomiske midler til aktiviteter, som de fleste tager for givet som en tur i Tivoli, svømmehallen eller biografen eller blot en is eller et stykke pizza.

»Nedlukningen har været ekstra svær at håndtere for de sårbare familier, og behovet for at komme ud og få oplevelser sammen som familie er stort. Siden genåbningen har vi set en stor stigning i ansøgninger til vores aktivitetstilbud,« siger Anni Cenholt, der er lokalforeningsformand for Mødrehjælpen i Randers.

Lokalforeningen er drevet af frivillige kræfter og arrangerer aktiviteter, der både styrker relationen i de enkelte familier og fællesskabet, og samtidig giver børnefamilierne tilgang til en bred vifte af aktiviteter.

Behov for flere hænder

Allerede på nuværende tidspunkt har Stimulipuljen, tildelt af Socialstyrelsen, givet både flere og større oplevelser til de sårbare familier. Men de sociale aktiviteter kan ikke stables på benene uden frivillige ildsjæle. Og den stigende efterspørgsel samt de øgede muligheder via Stimulipuljen skaber behov for flere frivillige hænder.

»Stimuli-puljen har helt klart bidraget med både flere og ekstraordinære oplevelser for familierne. Den skaber glæde, men skaber samtidig et behov for flere aktivitetsfrivillige. Der er mange måder, man kan være frivillig på, og selv få timer om måneden er med til at gøre en forskel i familiernes liv,« siger Anni Cenholt.

sra