Foreningen for by- og landskabskultur i Randers Kommune står bag anerkendelsen.

Foreningen for by- og landskabskultur i Randers Kommune har på foreningens generalforsamling traditionen tro uddelt to hædersdiplomer. Det fremgår af en pressemeddelelse fra foreningen.

Det ene hædersdiplom er gået til Peter Weinkouff Rasmussen ” Gl. Grønlund” Jebjergvej 48, Jebjerg for ”Nænsom vedligeholdelse og bevaring af stråtag og vinduer på den fine bygning fra 1777”, og det andet hædersdiplom er tildelt Haveforeningen Dronningborg Parken ved formand Steen Nielsen for ”Den helt særlige oplevelse man får i dette kolonihaveområde, hvor veje og udstykninger føjer sig smukt ind i terrænet”.

De to modtagere

Dronningborg Parken blev stiftet i 1975. Haveforeningen ligger på Katholmvej i Dronningborg. Jordstykket blev tidligere benævnt ”Slagterengen” og var tidligere ejet af slagtermester Madsen, Dronningborg. Slagterengen blev delvist udnyttet som nyttehaver, indtil kommunen købte og udstykkede området til kolonihaver.

Diplomet overrækkes af Lars Malmstrøm til formand for Dronningborgparken Steen Nielsen. Pressefoto

Til forskel fra placeringen af flere andre kolonihaver er terrænet i Dronningborg Parken meget kuperet, hvilket giver en helt speciel oplevelse, når man bevæger sig rundt i haveforeningen. Kolonihaverne i Randers Kommune er udpeget som specielle kulturmiljøer.

Gl. Grønlund på Jebjergvej 48. i Jebjerg er fra 1777 og ligger lige overfor forsamlingshuset. Huset ejes i dag af Peter Weinkouff Rasmussen og Eviayea Søndergaard.

De to ejere af Gl. Grønlund i Jebjerg Peter Weinkuff Rasmussen og Eviayea Søndergaard.

Huset er tidligere blevet renoveret indvendigt med stor pietetsfølelse, så det på trods af etablering af nutidige faciliteter i dag fremstår med alt det originale inventar og oprindelige vinduer.

Borgerne i Jebjerg er meget opmærksomme på bevaring af landsbyens miljø; en ting der var medvirkende til, at Gl. Grønlund er erklæret bevaringsværdigt. Og der er en stolthed i byen over huset. Dette har givet sig udslag i, at flere af byens borgere hjalp til, da stråtaget skulle udskiftes.