Klar plan skal sørge for, at beboerne i området omkring Doktorparken ikke rammes af rotteplage, men lugten af kloak kommer.

KIAN JOHANSEN

I efteråret bliver Doktorparkens sø tømt for bundslam og det alt for næringsrige mudder (altså for fiskene og søen, red.) skal tørres på bredderne, inden det bliver kørt ud til Over Hornbæk, for at give næring til et nyt skovareal der er planlagt, i forbindelse med en større udstykning mellem de tidligere fodboldbaner ved Overvænget og Gamle Viborgvej.

Når mudderet tørrer og graves op, så lugter det desværre af kloak. Det vil tage godt fire uger i efteråret, lyder vurderingen. Hvis heftigt regnvejr ikke ødelægger tidsplanen.

Kommunen har planen klar, forsikrer både Sigrid Lynæs, Skov- og landskabsingeniør ved Randers Kommune og Bettina Larsen, der er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Randers kommune. De har forhørt sig flere steder, for det 30 år siden, at søen sidst blev oprenset, så ikke mange kommunalt ansatte kender til sådan en opgave. Men det gør entreprenøren til den tid, loves der.

Det hvide brød skaber en alt for stor nærings-værdi i bunden af søen og det giver algerne masser af krudt til at brede sig. Til gengæld kvæles søens andet liv langsomt.

Rotter – nej tak

Bor du i området skal du ikke frygte en invasion af rotter. For blandt andet på grund af flere daginstitutioner, et plejehjem, Netto og et grillhus, så er der ekstra opmærksomhed på området.

»Vi opsætter smækfælder op hele vejen rundt om parken og har en klar forventning om, at det vil tage størstedelen af rotterne der befinder sig i området. Rotter har territorier og bevæger sig sjældent væk fra dem. Vi har ikke observeret rotteaktivitet i området i lang tid, og vores gennemgang af brinkerne viser ikke spor af rotter, så vi forventer ikke det helt store,« forsikrer den rotteansvarlige bekæmper Bettina Larsen.

Hun tilføjer desuden, at rottebestanden er meget mindre end de foregående år. Rent faktisk har man til dags dato kun fået halvt så mange indberetninger om rotter end på et normalt år.

»Vi slipper aldrig helt af med rotterne, så på den måde gælder det om at holde bestanden nede, så de holder sig til deres områder. Rotter er indrettet til at yngle, hvis der er mad og plads. Hvis det ikke er tilfældet, så yngler de bare ikke.«

Det bliver i sensommeren efter høst, at tømningen af søen finder sted. Først lukkes ind og udløb til Svejstrup bækken, dernæst pumpes søen næsten tom for vand. Det sker langsomt, for bækken skal jo ikke flyde over sine bredder.

»Søen mangler ilt, især på grund af alt det hvide brød, som ænderne bliver fodret med. En indsats har været påkrævet længe, så nu får vi det gjort. Derefter opfordrer vi til ikke at fodre fuglene længere, da vi ellers lander i samme situation igen om en del år,« siger Sigrid Lynæs.

Glem brødet

Der er ikke planlagt de helt store kampagner, eller nudging-agtige tiltag, der skal få de besøgende til at lade brødet blive derhjemme, man håber, at skiltning vil være tilstrækkeligt.

Ved hjælp af en speciel gravemaskine med ekstra brede bælter og ekstra lang arm lempes slamlaget fra nordenden mod syd. Maskinen kan køre på søens bund og arbejde. Analyser af søens slamlag viser, at slammet ikke indeholder giftstoffer og at der er ca. 5 til 10 tons slam på søens bund, så man er ikke bange for at forurene bækken, beroliger Sigrid Lynæs.

Ved den sydlige brink, læsses slammet op på lastbiler. Herfra køres det ud på en nærliggende mark i Over Hornbæk, hvor det spredes ud. Marken skal efterfølgende bruges til skovrejsning, så de nye træer får gavn af næringsstofferne fra slammet.