Der skal ny lokalplan til, før VVS grossisten Brdr. Dahl kan få lov at bygge 30 meter højt lager ved Haslund.

KIAN JOHANSEN

Brdr. Dahl vil gerne bygge et nyt højlager på op til 30 meter samt nye logistikbygninger i erhvervsområdet ved Frederiksdalvej syd for Randers. Mellem Haslund og motorvejen.

I forvejen har virksomheden forskellige bygninger og et højlager i området. Planen er, at det nye højlager og et par mindre lagerbygninger på Lollandsvej og Tunøvej skal supplere det eksisterende og skabe sammenhæng.

Men før det er muligt at realisere planerne er det nødvendigt med en ny lokalplan. Derfor skulle erhvervs- og planudvalget på mødet 9. marts tage stilling til processen med at få skabt det nødvendige plangrundlag for projektet. Her bliver første skridt en 4- ugers fordebat, som forvaltningen nu vil sætte i gang hurtigst muligt.

Haslund er tættest på

Det vil især være beboere i den østlige ende af Haslund, kolonihaverne på Ulvehøjgårdsvej og på Haslund Klostervej, der kunne tænkes at reagere på højden, da lageret kommer til at rage otte meter højere op, end de eksisterende lagerbygninger i området.

Der er dog langt mere end 150 meter til nærmeste bebyggelse, viser de foreløbige skitser.

»Det er en rigtig god nyhed, at Brdr. Dahl ønsker at investere i fremtiden og styrke sine aktiviteter i Randers Kommune. Netop i forhold til lager- og logistik har Randers en rigtig god beliggenhed, og det er projektet her med til at understrege,« siger Claus Berggren (V), der er formand for erhvervs- og planudvalget i Randers Kommune.

For godt et år siden kontaktede Brdr. Dahl for første gang Randers Kommunes erhvervsservice om mulighederne for at udvide i området, og siden har virksomheden løbende været i dialog med forvaltningen for at konkretisere projektet.

For Brdr. Dahl betyder erhvervs- og planudvalget beslutning, at der nu i første omgang venter en fordebat. Herefter vil der på baggrund af fordebatten blive udarbejdet et konkret forslag til ny lokalplan, som kommer i høring og skal vedtages politisk før det vil være muligt at realisere projektet.

Hos Randers Kommune forventer man, at plangrundlaget for Brdr. Dahls ønske om at udvide vil være overstået om et års tid.