Prorektor efterspørger en national handleplan, efter en fjerdedel af pladserne på blandt andre sygeplejerskeuddannelsen i Randers mangler at blive besat.

Efter sommerferien starter 274 elever på VIA University Colleges fire uddannelser i Randers. Sidste år startede der 315. Det er et fald på 13 procent.

»Det lavere optag var forventet. Årsagen er især, at uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver i år har modtaget i gennemsnit 27 procent færre ansøgninger end i fjor. Vi står dermed med ledige studiepladser i et hidtil uset omfang og kan ikke forvente at få alle de tomme stole fyldt op,« siger Gitte Sommer Harrits, der er prorektor og dermed den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Den bekymrende tendens ses landet over, og konsekvensen er desværre, at vi i Danmark ikke får uddannet nok kvalificeret arbejdskraft til at understøtte velfærdssamfundet.«

Hver fjerde stol står tom

VIA University College har 42 forskellige uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland, og generelt set er det på sygeplejerskeuddannelsen, der er sket det største fald i antallet af elever.

Det gælder også i Randers, hvor der sidste år var fuldt hus på sygeplejerskeuddannelsen. I år er der 29 ledige pladser. Det betyder, at hver fjerde stol kommer til at stå tom, når VIA slår dørene op for dette års nye studerende.

»Vi håber meget på et stort efter-optag af kvalificerede ansøgere frem mod studiestart i september. Desuden håber vi, at vi i de kommende år får minimeret faldet i søgningen og optaget lidt, når den nuværende ’pukkel’ af unge på sabbatår i kølvandet af corona bliver mindre. Men uanset står vi med en kæmpe samfundsudfordring,« siger Gitte Sommer Harrits.

Hun fortæller, at VIA har et korps af studievejledere siddende standby til at besvare spørgsmål og behandle de ansøgninger til ledige studiepladser, der kommer ind henover de næste uger.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Optagelsestal for VIAs uddannelser i Randers:

Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik (kun kvote 2):
Antal pladser sidste år: 55
Antal optagne sidste år: 55
Antal pladser i år: 60
Antal optagne i år: 41
Ændring i antal optagne: -25,5 procent
Pædagog:
Antal pladser sidste år: 140
Antal optagne sidste år: 140
Antal pladser i år: 140
Antal optagne i år: 136
Ændring i antal optagne: -2,9 procent
Sygeplejerske:
Antal pladser sidste år: 106
Antal optagne sidste år: 105
Antal pladser i år: 112
Antal optagne i år: 83
Ændring i antal optagne: -21 procent
Professionsbachelor i skat:
Antal pladser sidste år: Frit optag
Antal optagne sidste år: 15
Antal pladser i år: Frit optag
Antal optagne i år: 14
Ændring i antal optagne: -6,7 procent
I alt:
Antal optagne sidste år 315
Antal optagne i år: 274
Ændring i antal optagne: -13 procent
Kilde: VIA University College

Mangler ikke studiepladser

Prorektoren forventer, at de ledige studiepladser hos VIA i Aarhus bliver fyldt inden studiestart. Til gengæld ser hun det som urealistisk at få alle de ledige studiepladser i VIAs øvrige 10 uddannelsesbyer besat – heriblandt de ledige pladser i Randers. Hun henviser til, at en meget stor del af de unge prioriterer at tage deres uddannelse i en storby og hellere vælger en anden uddannelse end at uddanne sig uden for storbyerne.

»Den politisk besluttede udflytningsplan betyder, at stadig flere studiepladser bliver placeret uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg for at skabe en bedre balance i Danmark. Udfordringen er imidlertid – trods de gode intentioner – at det ikke er studiepladser, men studerende vi mangler på uddannelserne uden for de største byer. De unges søgemønster kan vi ikke lave om på,” siger Gitte Sommer Harrits i pressemeddelelsen og fortsætter:

»I dag er det kun 18 procent af eleverne fra de almene gymnasier i Region Midtjylland, der vælger en velfærdsuddannelse. Det dur ikke. Der er behov for, at de almene gymnasier i højere grad viser eleverne, at universiteterne ikke er den eneste rigtige vej at gå.«

Velfærdssamfundet smuldrer

Gitte Sommer Harrits understreger, at de mange ledige studiepladser er et alvorligt samfundsproblem.

»Undersøgelser viser, at Danmark i 2030 vil mangle i alt 35.000 lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere. Allerede i dag bliver et stort antal opslåede stillinger ikke besat. Og med den faldende interesse for velfærdsuddannelserne må vi forvente en endnu større mangel på kvalificeret arbejdskraft til at sikre velfærdssamfundet, end de hidtidige prognoser har forudset,” siger hun og fortsætter:

»Når vi ikke får uddannet personale nok til de funktioner, der udgør fundamentet for vores velfærdssamfund, står vi reelt i en situation, hvor fundamentet slår revner og er i fare for at kollapse. Vi har brug for en national handleplan nu.«

ceb